Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa TP Hồ Chí Minh và Lào đang phát triển rất tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết thủy chung son sắt.

(Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)


Chúc mừng cán bộ và nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể nhân dân Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2021, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa TP Hồ Chí Minh và Lào nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào nói riêng đang phát triển rất tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết đặc biệt son sắt và thủy chung giữa Việt Nam-Lào.

Nhấn mạnh niềm vui đón Tết Bunpimay cùng các bạn Lào, đồng chí Trần Lưu Quang chúc Tổng lãnh sự Phimpha Keomixay cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc, làm tốt nhiệm vụ của mình, cùng TP Hồ Chí Minh vun đắp phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung sâu sắc giữa hai nước ngày càng bền chặt và phát triển.

Bà Phimpha Keomixay Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, gần đây nhất là việc giúp đỡ xây dựng tòa nhà Quốc hội mới của Lào. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm, hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh với Tổng Lãnh sự quán Lào và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Thành phố trong thời gian tới.

Chính phủ và nhân dân Lào mong muốn Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, cùng góp phần xây dựng và phát triển hai đất nước. Bà Phimpha Keomixay bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các đại biểu đã tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cổ truyền của dân tộc Lào./..

PV