Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTBC)

 

Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 cho thấy, đối với cấp sở, ban, ngành: Sở Tư pháp dẫn đầu với 95.06 điểm, thấp nhất là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố với 87,9 điểm. Đối với các cơ quan ngành dọc, đứng đầu cải cách hành chính là Công an Thành phố với 91,54 điểm, sau cùng là Bảo hiểm xã hội Thành phố với 85,4 điểm. Với cấp UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đứng đầu về cải cách hành chính là UBND quận Bình Tân với 94,27 điểm, thấp nhất là UBND Quận 7 với 78,82 điểm.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho rằng, kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 được công bố đã phản ánh khách quan quá trình thực hiện CCHC của các sở - ban - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác CCHC. Rà soát các nội dung hạn chế qua kết quả Chỉ số CCHC của đơn vị mình để khẩn trương có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng từng nội dung.

Song song với đó, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và thực thi công vụ; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC.

Ngoài ra, các đơn vị là thành viên Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tiếp tục rà soát, điều chỉnh Đề án xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn TP theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, mở rộng đối tượng đánh giá, tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trình UBND TP xem xét, quyết định.

Ngoài ra, tăng cường phản ánh được thực tế các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và các nội dung làm tốt, tạo được sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình cá nhân, tổ chức và các mô hình hay, hiệu quả trong công tác CCHC./..

An Nhiên