Ảnh chụp màn hình

 

Đây là kênh chính thức tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch, chương trình chuyển đổi số, các hoạt động và kết quả chuyển đổi số của Thành phố; Cẩm nang chuyển đổi số; Thư viện đa phương tiện liên quan về chuyển đổi số.

Cổng thông tin Chuyển đổi số được thiết kế giao diện hiện đại, đơn giản, dễ dàng cho việc truy cập bằng thiết bị máy tính hay điện thoại thông minh. Cổng thông tin cung cấp các thông tin tổng quan về các kế hoạch chuyển đổi số của Thành phố; cẩm nang chuyển đổi số; tin tức tổng hợp về chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam và thế giới; cung cấp các hoạt động hợp tác, chuyển giao về chuyển đổi số; thư viện đa phương tiện liên quan về chuyển đổi số.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết: Người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể gửi ý kiến trên Cổng thông tin Chuyển đổi số để góp ý, hiến kế cho chương trình Chuyển đổi số của Thành phố; các ý kiến góp ý, hiến kế này sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, tổng hợp và ghi nhận để thực hiện./.

 

PV