Các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế

Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai… nhưng chính quyền TP đã quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, HĐND TP, các cấp, các ngành, doanh nghiệp đã nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm được giao.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, nhìn lại chặng đường đã qua có thể vui mừng  chia sẻ trong bối cảnh khó khăn và thách thức vừa qua, sức chống trọi của kinh tế TP được khẳng định, với nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Kinh tế TP tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ, không để GRDP tăng trưởng âm, cả 3 khu vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều tăng trưởng, như: Xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài là 4,3 tỷ USD, kiều hối đạt hơn 5,5 tỷ USD; hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

TP có hơn 8.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 21% so với cùng kỳ; thu ngân sách có nhiều nỗ lực đạt 91,51%, dự toán; tỷ lệ thu nội địa gia đoạn 2016- 2021 tăng từ 62,1% lên 71,45% cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị có những chuyển biến; các hoạt động văn hóa được tổ chức chu đáo, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đạt nhiều kết quả gắn với chủ đề năm. Các lĩnh vực y tế, giáo giục, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm, đặc biệt là dịch bệnh được kiểm soát, không chế kịp thời. Đây là thành quả quan trọng thể hiện sự ứng phó nhanh của chính quyền TP, đồng thời thể hiện sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP.

“Có thể khẳng định đến thời điểm này, TP đã thực hiện thành công mục tiêu kép trong phòng chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế của TP”. Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.  

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Thành Phong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là các vụ khiếu kiện kéo dài được thực hiện toàn diện đạt nhiều kết quả, công tác đối ngoại đạt những kết quả, nhất là việc triển khai công tác đối ngoại trực tuyến, TP tổ chức thành công sự kiện quan trọng giữa lãnh đạo TP và các đối tác quốc tế, kể cả trong tình huống phức tạp nhất. TP đã chuẩn bị chu đáo nội dung văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020

 

Sự năng động, sáng tạo, đi đầu của TP tiếp tục được thể hiện với các chủ trương lớn được Trung ương chấp thuận như: Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và NQ 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính đặc biệt cấp xã và các cấp TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh làm tiền đề quan trọng để TP triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Những kết quả đó trở thành động lực giúp TP hoàn thành 16 tiêu chí đề ra, đây là kết quả đáng khích kệ, đặc biệt trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021. Theo báo cáo của UBND TP, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 có 20 chỉ tiêu. Trong đó có 6 chỉ tiêu về kinh tế. Đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) phấn đấu đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.  Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng họp (TFP) vào GRDP đạt trên 42%. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 0,7%/GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 5,7%/năm. Cùng với đó có 6 chỉ tiêu về xã hội; 5 chỉ tiêu về đô thị và môi trường; 2 chỉ tiêu về cải cách hành chính. Thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu này.

Năm qua, TP Hồ Chí Minh đã chính thức thành lập TP Thủ Đức. TP đang tiến hành các công tác nghiên cứu quy hoạch chung khu vực 21.000ha, tỉ lệ 1/25.000 - 1/10.000 với mục tiêu phát triển TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), giao thông xanh, khả năng chống chịu, quản lý ngập lụt.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI; Kế hoạch phát triên kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; đồng thời đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

TP xác định năm 2021 với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, đồng thời quyết tập thực hiện mục tiêu kép do Chính phủ đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tập trung triển khai hiệu quả phát triển knh tế trên các ngành, các lĩnh vực…

Toàn cảnh hội nghị 

 

TP đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt từ 6% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỉ lệ thất nghiệp dưới 4%. Diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21m2/người.

TP xác định tập trung triển khai đảm bảo tiến độ 49 nội dung, chương trình đề án trong 3 Chương trình đột phá về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực của TP.

Song song với đó, TP cũng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch , đầu tư xây dựng kết cấu hạn tầng, đồng bộ thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tập trung thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế giữ vững ổn định an ninh chính trị- quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2021, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu TP phải phát huy hơn nữa sự năng động, đi đầu, cùng cả nước vì cả nước trong triển khai nhiệm vụ chính trị của TP năm 2021./..

 

Tin, ảnh: An Nhiên