Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)

Chiều 4/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, cuộc sống luôn có những biến động, đổi mới, có những vấn đề khó đoán định nên phải thích ứng, đòi hỏi con người phải linh hoạt, sáng tạo để đem lại hiệu quả, đó là giá trị của đổi mới.

Từ thực tiễn trong thời gian qua, Thành phố đã có những giai đoạn khó khăn và các lãnh đạo từng thời kỳ đã có những sáng tạo, sáng kiến, vận dụng đổi mới thích ứng để lo cho Nhân dân, cho Thành phố phát triển.

Nhấn mạnh đến việc bảo vệ những người luôn trăn trở, tìm cách để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhưng gặp khó khăn, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Kết luận số 14-KL/TW đã đưa ra nhằm đáp ứng việc bảo vệ cán bộ. Đồng chí chia sẻ, lằn ranh giữa đổi mới, thực hiện các sáng kiến, sáng tạo với cố ý làm trái là mỏng manh. Nếu chỉ có khuyến khích mà không bảo vệ sẽ rất khó khăn. Chúng ta làm theo những cái đang có, cái hiện hành có lẽ không lo nhưng nhu cầu của cuộc sống, sự bức bách xã hội có nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi những cách làm mới. Nhiều địa phương, nhiều ngành đã có những sáng kiến để làm việc hiệu quả.

Từ những nội dung của Kết luận số 14-KL/TW, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Cần nhận thức đúng về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung của Bộ Chính trị đưa ra trong bối cảnh này là rất cần thiết, nhưng đưa vào cuộc sống thì cách nào để thực hiện cho đạt đó là nhiệm vụ của chúng ta”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trên từng lĩnh vực luôn xuất hiện những yêu cầu đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn mà chưa từng có quy định hoặc có những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp, xuất hiện các tình huống chưa có tiền lệ buộc chúng ta phải thích ứng. Trước những tình huống này, khi chúng ta nghĩ ra những sáng kiến, cách làm mới, phương pháp mới để đem lại hiệu quả mà chúng ta nghĩ là đúng thì phải báo cáo với người có trách nhiệm, báo cáo với người đứng đầu và được cấp thẩm quyền xem xét xác nhận, đồng ý. Cấp lãnh đạo cao nhất của Thành phố và địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm xem xét quyết định cho thực hiện từng nội dung, nội hàm của những sáng tạo đó. Nếu thấy khó thì cho thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Các cấp ủy và người đứng đầu phải hỗ trợ, tạo nguồn lực cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, phải theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các thí điểm này để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh cho phù hợp thực tế, phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các vi phạm nếu có.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đối với TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có Kế hoạch 124  cụ thể hóa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, trong việc triển khai thực hiện những nội dung này, trước hết từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, tăng cường trách nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tương đương cấp ủy và ở từng lĩnh vực cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải thống nhất và tạo đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới hết lòng, hết sức vì nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố đã có nhiều mô hình, giải pháp đã được thí điểm và nhân rộng ở nhiều địa phương, đơn vị. Đó là những việc làm như vận động người dân làm đường nông thôn, đường khu phố; làm sạch các con kênh, làm đẹp môi trường sống ở từng ngõ hẻm… Qua đó đã xuất hiện những tấm gương người tốt việc tốt, những tấm gương thầm lặng mà cao cả.

Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cần tổ chức sơ kết, nhân rộng, biểu dương khen thưởng và đánh giá cán bộ cho xác đáng được những cán bộ năng động, tích cực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tiếp tục phát huy. Đồng thời, cụ thể hóa thành văn bản có giá trị pháp lý để từ đó có căn cứ thực hiện cũng như khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới góp phần tạo ra giá trị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, cần nhận thức việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW là một trong những việc khơi nguồn sáng tạo của cán bộ các cấp trên mọi mặt công tác và đời sống. Xem đây là một bước tiến trong quá trình khuyến khích và bảo vệ để cán bộ yên tâm công tác, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ lợi ích chung. Qua đó phát huy, huy động được trí tuệ, nguồn lực để thực hiện các giải pháp tốt nhất, có hiệu quả nhất trong thực hiện các nhiệm vụ./..

 

 

V.Lê