Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thành kính dâng hương. (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Buổi lễ diễn ra tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, TP Thủ Đức. Tại đây, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, đoàn đại TP Hồ Chí Minh, thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nhân lễ giỗ lần thứ 322 (1700 - 2022) của Đức Lễ Thành hầu, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hương đến Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ.

Cùng ngày,  Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, lần thứ 322 (1700 - 2022), nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức của vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh).  Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) là một vị tướng, bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông sinh quán ở Quảng Bình, là một vị tướng tài, là tấm gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc, hết lòng vì nước vì dân, góp phần xác định chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam.

Ông là người có công đầu trong việc hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ. Ông cũng là người góp công mở nước về phía Nam, xây dựng nền móng cho Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP  Hồ Chí Minh./.

PV