Đây là một trong những hoạt động thường niên được quận 1 tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về tác hại của chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải nguy hại hộ gia đình (CTNH HGĐ) đối với sức khỏe cũng như môi trường xung quanh; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên trong trường học; từng bước hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng CTNH HGĐ.

Theo đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND quận 1, trước tác động biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, quận 1 đã triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền, phổ biến nhằm góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường của người dân.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm chỉ đạo, tập trung thực hiện. Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, quận đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hành động về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, quận cũng đã xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. 

Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình được quận 1 triển khai thực hiện từ năm 2015 trong khu vực dân cư, được triển khai nhân rộng trong khu vực trường học từ năm 2018, đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Quận đã tổ chức 07 lớp tập huấn cho 879 người thuộc lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của UBND 10 phường và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Quận 1; Phát hành 924 Poster tuyên truyền để dán tại bản tin các khu phố, tổ dân phố, khu vực công cộng, các trường học; Phát hành 63.300 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hộ dân, người dân, cán bộ công chức và học sinh trên địa bàn quận 1; treo 199 băng rôn tuyên truyền tại các điểm thu gom CTNH HGĐ, trường học, nơi công cộng.

Các đơn vị trong quận tổ chức 07 đợt thu gom với 54 ngày công, kết quả chương trình đã thu được  1.416,3 kg chất thải nguy hại hộ gia đình (các loại bóng đèn, pin, acquy…) phát sinh tại các hộ dân và trường học trên địa bàn quận 1.

Năm 2020 Chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tiếp tục được quận 1 triển khai thực hiện khu vực dân cự và tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận từ ngày 16/11/2020 - 28/11/2020. Đến nay, quận đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 160 người thuộc lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của Ủy ban nhân dân 10 phường và 25 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Quận 1. Phát hành 378 Poster tuyên truyền để dán tại bản tin các khu phố, tổ dân phố, khu vực công cộng, các trường học. Phát hành 12.600 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hộ dân, người dân, cán bộ công chức và học sinh trên địa bàn Quận 1...

Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận 1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với Phong trào “Chống rác thải nhựa”; Thực hiện thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình xuyên suốt và liên tục nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và duy trì thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và rác thải nguy hại, từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen không xả rác, góp phần xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”./.

 

Hoàng Mẫn