Lan toả sâu rộng tấm gương của Bác qua các hình thức tuyên truyền phong phú

Thường xuyên tổ chức các toạ đàm tham vấn ý kiến từ các chuyên gia và các đơn vị cơ sở để xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh hiệu quả hơn.

Với vị trí là quận trung tâm của Thành phố, Quận 1 là đơn vị chịu sự tác động của hội nhập kinh tế, văn hoá mạnh mẽ nhất cả nước. Thời gian qua, tận dụng những thế mạnh của hội nhập, Quận 1 có nhiều chuyển biến nổi bật trong xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá xã hội và giữ vững an ninh chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước mang lại nhiều kết quả thiết thực, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về đạo đức, lối sống của người dân được nâng cao, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như lòng nhân ái, nghĩa tình, giúp đỡ người nghèo, năng động, sáng tạo được phát huy. Trên cơ sở đó Quận 1 xác định vai trò của việc tiếp tục lan toả hơn nữa sức sống và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, trong đó gắn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với thực hiện các nhiệm vụ của Quận.

Quận 1 thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo muốn xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh thì phải quảng bá sâu, rộng và dài lâu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đều hiểu thấu đáo. Vì vậy Quận đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương với giáo dục chính trị lí tưởng trong các hoạt động; phát huy tối đa, hiệu quả các phương tiện cổ động, chính trị, thông tin tuyên truyền hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các cổng thông tin điện tử, các trang cộng đồng của địa phương, đơn vị, kết hợp các phương tiện truyền thống, lồng ghép trong các hoạt động văn hoá, giao lưu…; Chỉ đạo các cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tham gia xét giải quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, vận động các trường tổ chức cho giáo viên và các học sinh của trường sinh hoạt về nguồn tại các di tích lịch sử có liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từng bước xây dựng, hình thành những không gian văn hoá, thư viện có tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ cho giáo viên và học sinh tại các trường… làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu và sống động.

Quận đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương cho thế hệ trẻ.

 

Bên cạnh đó, nhằm hướng tới sự phù hợp và tối ưu hơn trong bối cảnh công nghệ số hiện nay, Quận 1 đẩy mạnh khai thác và tận dụng tối đa mặt tích cực của mạng Internet và nền tảng xã hội trong các hoạt động tổ chức tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như học tập chuyên đề toàn khoá, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hơn 2 năm qua có hàng trăm bài viết, đoạn phim ngắn, infographic, tài liệu liên quan được đăng tải. Trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ đã kết nối với hơn 70 trang fanpage của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Từ năm 2021 trên hệ thống trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ còn có các chuyên mục “Học tập và làm theo Bác kính yêu” “Nhớ lời Bác dạy”, “Học Bác mỗi ngày”, “Xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”…

Xác định “Không gian mạng” ngày nay trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi, giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thông tin trên mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, tiếp cận đến từng cá nhân, người dùng, là công cụ để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với xu thế của thời đại. Hiện 120 trang Fanpage của hệ thống chính trị quận 1 đều xây dựng chuyên mục “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động cụ thể như: Đăng tải tuyển tập các clip với từng chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng tin, bài về các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiêu, lan toả gương cá nhân, sự kiện cụ thể trong tích cực học tập và làm theo Bác của cơ sở, đơn vị trên trang trang Fanpage.

Gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị

Nhiều hoạt động về Bác được tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức của Quận

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ về triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận cũng từng bước đẩy mạnh mô hình xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế. Đó là mô hình vận động 100% gia đình đảng viên có tủ sách và chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tổ chức trao tặng di ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh), qua đó góp phần đưa hình ảnh của Người đi vào trong không gian sống hằng ngày từ góc độ gia đình-cộng đồng; mô hình này còn mang đến nhiều ý nghĩa về tinh thần học tập suốt đời và hưởng ứng văn hoá đọc như là một phần thiết thực trong việc tích cực “làm theo Bác” của mỗi đảng viên và gia đình đảng viên.

Mô hình “Hành trình tri thức” do Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với MTTQ Quận 1 đã trao tặng gần 1.000 đầu sách đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách và học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cộng đồng tông giáo và tín ngưỡng, tạo sự gắn kết và giao lưu về tri thức và nhận thức trong cộng đồng này.

Mô hình triển lãm kết hợp giới thiệu quảng bá các tác phẩm- ấn phẩm về Bác Hồ, xây dựng không gian đọc và tủ sách Bác Hồ… Đây là mô hình mà nhiều đơn vị với điều kiện về không gian và hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau đã linh hoạt và sáng tạo trong xây dựng và tổ chức trưng bày, giới thiệu những đầu sách, ấn phẩm, các bài viết và hình ảnh sưu tầm từ báo và tạp chí… Qua đó, góp phần quảng bá tư tưởng đạo đức, phong cách, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến được với cán bộ, công chức- viên chức các đơn vị, khu dân cư, các nhóm học sinh khác nhau tại các cấp trường học trên địa bàn.

Triển lãm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người được tổ chức ngay tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của Quận 1.

Từ những không gian về “vật chất” qua các mô hình đã được thực hiện như nêu trên; tinh thần về tư tưởng, đạo đức và phong các của Người đã và sẽ không ngừng tiếp tục lan toả trong cộng đồng và dần góp phần hình thành và xây dựng nên lối sống, đời sống văn hoá theo gương Bác Hồ một cách tự nhiên; theo năm tháng bền bỉ sẽ dần trở thành nét đẹp và dấu ấn về văn hoá của người dân quận 1 nói riêng và công dân TP Hồ Chí Minh nói chung trong tương lai.

Thời gian tới, Quận 1 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tiếp tục phát triển, nhân rộng các cá nhân, tập thể tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phấn đấu xây dựng mỗi cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi khu phố phái là một không gian văn hoá Hồ Chí Minh…/..

 

Hoàng Mẫn