Bữa ăn được nấu trong bếp ăn tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thúy Hằng)

 

 

Cụ thể, đợt 1 (năm học 2021 - 2022) tổng số cơ sở thanh, kiểm tra là 1.708 cơ sở. Đợt 2 (năm học 2022 - 2023) tổng số cơ sở thanh, kiểm tra là 2.231 cơ sở. Qua 2 đợt kiểm tra, tổng số cơ sở phát hiện vi phạm là 2 cơ sở.

Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy đa số các bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học chấp hành khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào đều nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt ngoài phạm vi quản lý của Thành phố nên việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn. Một số trường chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về kiểm thực 3 bước. Một số trường không tổ chức căn tin nên dẫn đến tình trạng học sinh sử dụng thực phẩm trước cổng trường, khó kiểm soát về an toàn thực phẩm,...

Đoàn kiểm tra Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, quản lý, người chế biến tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học. Khuyến khích đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học sử dụng nguyên liệu thực phẩm được cung cấp bởi những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh./.

Thạch Lam