TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều sự kiện khởi nghiệp nhằm kết nối các doanh nghiệp tại TP với khu vực 

Huy động tiềm lực hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong hơn 2 năm thực hiện kế hoạch hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP Hồ  Chí Minh, đến nay TP đã huy động các tiềm lực hiện có ở các trường đại học, cao đẳng, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, khu công nghiệp, nông nghiệp và một số tổ chức quốc tế hỗ trợ cho các đối tượng là các doanh nhân, thanh niên sinh viên tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo của Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh hiện có gần 900 nhóm cá nhân/ tổ chức tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. 24 cơ sở ươm tạo trên địa bàn thành phố đang hoạt kết nối hỗ trợ cho 1.677 dự án khởi nghiệp phát triển ý tưởng kinh doanh và kết quả đã có 12 doanh nghiệp gọi vốn thành công và 20 dự án (doanh nghiệp) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

TP đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Hình thành không gian thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP; Đào tạo - tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hỗ trợ đào tạo – tư vấn cho 7.100 doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, năng suất - chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ; Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho 140 giảng viên của 20 trường đại học để hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Bồi dưỡng công nghệ sáng tạo STEM cho 5.670 giáo viên và 79.488 học sinh của các trường phổ thông. Đào tạo cho 1.523 cá nhân và nhóm khởi nghiệp; nâng cao năng lực về kiến thức tiền khởi nghiệp cho 1.100 sinh viên của 30 trường đại học và cao đẳng…

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh đã triển khai hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của thành phố tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như cơ khí và tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ thông tin, hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, quản lý và phát triển đô thị. Kết nối – hợp tác phát triển khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh với các các địa phương trong nước và kết nối với quốc tế. Thành phố Hổ Chí Minh đã hình thành Ban điều hành 4 nhóm chuyên gia hệ sinh thái khởi nghiệp cho 04 lĩnh vực trọng điểm của TP gồm: công nghệ thông tin, cơ khí - tư động, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, và hóa chất - nhựa - cao su với vai trò kết nối thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo theo định hướng của TP.

Tuy nhiên theo đánh giá, hiện, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh chủ yếu mới tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Các lĩnh vực khác chưa được phát triển mặc dù thị trường trong nước và quốc tế đang có nhu cầu ngày càng lớn; Hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ tại một số trường đại học trên địa bàn chưa được quan tâm thích đáng.

Khởi nghiệp sáng tạo chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại  

Triển khai thực hiện khởi nghiệp sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP những năm qua

Ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh được đánh giá là tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kéo theo năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm. TP  đã ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực và tiềm năng của ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp của năm 2019 ước đạt 550 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,5 lần năm 2015 (367 triệu đồng/ha/năm). Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành giai đoạn 2016 - 2020 là 5,82%/năm. Năm 2019, số lao động trong nông nghiệp ước 53.000 người, chiếm 1,15% lao động TP. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tại các xã năm 2017 đạt 49,18 triệu đồng/người, tăng 23,8% so với năm 2015 là 39,72 triệu đồng/người; năm 2019 đạt 63,096 triệu đồng/người, tăng 58,85% so năm 2015.

TP cũng đã hình thành Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao hoạt động bước đầu có hiệu quả; có thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lớn, nhất là các sản phẩm có giá trị và chất lượng cao từ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có khả năng về nguồn lực đầu tư của xã hội cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Năng suất lao động khu vực nông nghiệp tăng bình quân 21,1%/năm.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu rõ: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, TP sẽ tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; phát triển khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả, xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp với quá trình đô thị hóa của vùng nông thôn TP; phát triển nông thôn mới lên đô thị nông nghiệp công nghệ cao. Và một trong 12 chương trình trọng điểm là Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030./..

 

5 năm qua, Trung ương Đoàn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo, đã có hơn 400 nhóm khởi nghiệp liên hệ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ trung tâm này. Với các hoạt động hưởng ứng Năm Quốc gia khởi nghiệp, các chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả cụ thể.

Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình lớn của Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 5 năm tới, với mục tiêu hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Những thanh niên khởi nghiệp thành công, nhờ những hỗ trợ thiết thực, sẽ giúp được cho rất nhiều người khác trong cộng đồng.

 

 

 

Hoàng Mẫn