Cô Nguyễn Thị Cúc -- Phó trưởng phòng giáo dục TP Thủ Đức. (Ảnh: Chi Mai)

Cô Nguyễn Thị Cúc -- Phó trưởng phòng giáo dục TP Thủ Đức cho rằng, “đến nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp, tôi mong rằng, với sự thành công của Đại hội, lãnh đạo của Đảng nhà nước ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục năm 2018. Điều quan trọng đem lại lợi ích thực sự cho người học. Từ đó, rèn luyện được thế hệ học sinh có đủ năng lực và phẩm chất, đạo đức có tầm vóc để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng qua suốt chiều dài lịch sử 90 năm, với tinh thần đoàn kết sáng tạo, cũng như là tinh thần đổi mới, chúng ta thực hiện thành công chương trình giáo dục mới, để từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Bởi nếu nền giáo dục phù hợp sẽ đào tạo ra thế hệ con người có kiến thức, có trình độ, đạo đức tốt, phụng sự đất nước.”

Cô Nguyễn Thị Cúc phân tích: “Trong chương trình đổi mới giáo dục năm 2018, các em học sinh sẽ nhanh chóng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời được thực hành, vận dụng kiến thức được học đi sâu vào thực tế. Từ đó, các em sẽ thích nghi nhanh với cuộc sống hiện tại. Bởi để hoàn thiện con người, chúng ta không thể chỉ sử dụng lý thuyết suông mà phải vận dụng bài học vào thực tế, tiếp tục sáng tạo hơn trong học tập. Ngoài ra, cần giáo dục kỹ năng sống cho các em, để khi ra đời trong bất kỳ hoàn cảnh nào các em học sinh cũng bắt nhịp nhanh. Lối sống, nhân cách các em được hình thành từ nhỏ, từ nền tảng giáo dục gia đình tốt cộng với giáo dục trong trường tốt các em sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo và phát triển toàn diện.”

Kỳ vọng vào sự phát triển của TP Thủ Đức trong tương lai, cô Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh: “Là người dân sống tại TP Thủ Đức trong những năm tháng Thủ Đức còn nghèo và chưa tách quận, tôi hiểu rõ có được sự phát triển hôm nay của TP là nhờ sự nỗ lực các cấp chính quyền của TP Hồ Chí Minh. Với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, sự đa dạng hóa ngành nghề, người dân có hướng cầu thị, tôi tin tưởng TP Thủ Đức sẽ ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng phát triển cả điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội, tôi hi vọng người dân TP có ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường. Đặc biệt, chúng ta có ý thức đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ngập nước, không để tệ nạn xã hội xảy ra. Tôi mong, trong nhiệm kỳ mới lãnh đạo TP cần tiếp tục thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội. Nếu người dân ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần và cán bộ hết lòng hết sức phục vụ cho dân, nhân dân sẽ ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. ”

*Anh Lê Xuân Thành, Trưởng ban mặt trận khu phố 3, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức cho rằng, giữ gìn bản sắc dân tộc là cơ sở để củng cố ý thức tự tôn dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển bền vững và phát huy tính sáng tạo của dân tộc. Bên cạnh đó, bảo vệ, giữ gìn, phát huy, phát triển các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc có vai trò rất quan trọng. Nhân dân ta có cơ hội tiếp cận, giao lưu với những giá trị văn hóa tiêu biểu của nhiều quốc gia trên thế giới, tiếp thu tinh hoa, trí tuệ, tiến bộ của nhân loại, từ đó kế thừa và phát huy những truyền thống cao quý, tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo trong nước, làm phong phú, sâu sắc thêm bản sắc dân tộc. Ngược lại, nếu không biết “gạn đục khơi trong” dễ dẫn đến tình trạng bị lai căng, đồng hóa, chứa đựng nguy cơ băng hoại những giá trị truyền thống, làm mất cốt cách và diện mạo tinh thần của quốc gia, xói mòn bản sắc dân tộc, tiềm ẩn những bất ổn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Anh Lê Xuân Thành, Trưởng ban mặt trận khu phố 3, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

(Ảnh: Chi Mai)

Anh Lê Xuân Thành gửi gắm, nhiệm kỳ mới, mong Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện nhiều chính sách về phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sự điều tiết cho quá trình phát triển của đất nước. Đồng thời sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng được thế hệ trẻ có hoài bão, có lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm, xứng đáng là những người làm chủ tương lai của đất nước.

Anh Lê Xuân Thành xúc động kể lại: “Từ nhỏ tôi đã trải qua thời kỳ chiến tranh, cuộc sống lúc đó thiếu thốn, lạc hậu, ăn khoai sắn độn, mặc quần áo vá. Chứng kiến thời khắc đó, bản thân vô cùng tự hào trước sự phát triển của đất nước, những thành tựu rất ấn tượng và đặc biệt là tình hình chính trị rất ổn định như ngày nay. Tôi  kỳ vọng, với sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta sẽ tiếp tục đưa ra đường lối đúng đắn và hiệu quả, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. ”

 “Tất cả những gì mà đất nước Việt Nam có được như hiện nay đều nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thành công lớn được cả thế giới đã ca ngợi Việt Nam là kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Giờ đây, chúng ta lại bước vào mặt trận chống dịch COVID-19 mới, tôi khẳng định, với kinh nghiệm đã có, Đảng sẽ đề ra những quyết sách, đường lối cụ thể thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19, vừa tiếp tục phát triển kinh tế đất nước. Ngoài ra, không thể không nhắc đến thành công của Việt Nam trong đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh đại dịch, nhất là việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết sau nhiều năm đàm phán.”- Anh Lê Xuân Thành tự hào nhấn mạnh.

Trước thành công của Đại hội, chúng ta tin tưởng “ý Đảng - lòng Dân” tiếp tục hòa quyện, gắn bó bền chặt, tạo khí thế mới, xung lực mới hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, văn hóa, từ đó thúc đẩy kinh tế của đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới./.

Chi Mai