Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Web thanhuytphcm.vn)


Đó là thông tin được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều 23/2.

Tại phiên họp, Trưởng tiểu ban Hành chính – Tổng hợp Uỷ ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Đến nay, Thành ủy, các cấp ủy Đảng các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch công tác chuẩn bị tổ chức đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.

Theo đó, Uỷ ban Bầu cử TP đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để triển khai, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, xác định những nội dung, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, mở chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên các trang Website, fanpage, bản tin MTTQ Việt Nam TP, thiết kế các ấn phẩm truyền thông nhằm phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến cuộc bầu cử.

Đối với công tác hiệp thương lần thứ nhất, ngày 9/2, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức 2 hội nghị hiệp thương lần nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, theo đó đã giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 160 người ứng cử đại biểu HĐND TP để bầu 95 đại biểu.

Đối với TP Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn, tính đến 17/2, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp. Theo đó, TP Thủ Đức giới thiệu 66 người ứng cử đại biểu để bầu 40 đại biểu; Củ Chi giới thiệu 61 người ứng cử đại biểu; Bình Chánh giới thiệu 68 người ứng cử đại biểu; Nhà Bè giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu và Hóc Môn giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu để bầu 35 đại biểu. Cần Giờ giới thiệu 51 người ứng cử đại biểu để bầu 30 đại biểu.

Về đơn vị bầu cử của TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Phạm Đức Hải cho biết, theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, TP Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Theo đồng chí Phạm Đức Hải, quy định của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định số dân của từng đơn vị bầu cử không quá chênh lệnh với nhau.

Theo đó, TP đề xuất sắp xếp 10 đơn vị bầu cử như sau: Đơn vị bầu cử số 1 là TP Thủ Đức; Đơn vị bầu cử 2 liên danh giữa Quận 1, 3, và Bình Thạnh; Đơn vị bầu cử 3 liên danh giữa Quận 5, 8 và 11; Đơn vị bầu cử 4 liên danh giữa Quận 10 và Quận 12; Đơn vị bầu cử 5 liên danh giữa quận Tân Bình và Tân Phú; Đơn vị bầu cử 6 là quận Bình Tân; Đơn vị bầu cử 7 liên danh giữa quận Phú Nhuận và Gò Vấp; Đơn vị bầu cử 8 liên danh giữa Quận 6 và huyện Bình Chánh; Đơn vị bầu cử 9 liên danh giữa Quận 4, 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ; Đơn vị bầu cử 10 liên danh giữa huyện Hóc Môn và Củ Chi. Bên cạnh đó, TP sẽ có 32 đơn vị bầu cử HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã đảm bảo tiến độ thời gian, kế hoạch công tác chuẩn bị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị tiểu ban tuyên truyền hướng dẫn rõ công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp.

Đối với tiểu ban hậu cần, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị cần hướng dẫn cụ thể về nội dung chi phí phải bảo đảm đúng quy định pháp luật; tham mưu về phương án in phiếu bầu. Đối với tiểu ban hành chính, tổng hợp cần sớm tham mưu kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử; tham mưu thành viên các cấp, đơn vị.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các đơn vị hướng dẫn rõ về bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để tránh sự phiền hà cho người tự ứng cử… Bên cạnh đó, tiếp tục báo cáo về tình hình danh sách cử tri./.

Tường Vy