Toàn cảnh đại hội. (Ảnh: CM)

Ngày 04/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”. Đến dự có bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng, 4 mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu cụ thể, 2 công trình và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, phấn đấu 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường duy trì trang mạng xã hội và hoạt động hiệu quả; ít nhất 50% Ban công tác Mặt trận có hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội; Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hộ gia đình gặp thiên tai, sự cố, hỏa hoạn được quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ; Phấn đấu vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đảm bảo chỉ tiêu được giao; Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 20 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu chương trình "Vì Trường Sa xanh”; Tập trung đầu tư, nâng chất các mô hình, giải pháp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường; phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng, phối hợp xây dựng, đề xuất ít nhất 2 mô hình, giải pháp đạt Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 cho biết: Trong nhiệm kỳ, Đại hội xác định thực hiện 2 công trình như: phối hợp xây dựng quận, phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% khu phố đạt chuẩn “Khu phố văn hóa”; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả tại cộng đồng; ít nhất 50% khu phố đạt chuẩn “Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”; Vận động, kết nối xây dựng, sửa chữa 50 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đáp ứng yêu cầu chăm lo Nhân dân khó khăn, tri ân gia đình chính sách; trao tặng ít nhất 2.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh nghèo, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.


Đại biểu gửi hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: CM)

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 65 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XII. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm 6 thành viên, bà Dương Thị Hồng Gấm được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội: 

 

 

CM