Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Tây Bắc
Tuổi trẻ tình nguyện hỗ trợ người dân làm dịch vụ công trực tuyến
Tháo gỡ khó khăn  trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Không xa đâu Trường Sa