Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
 Triển khai thu phí công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn từ 1/8
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
 “Phục hồi kinh tế sau đại đại dịch – cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia phục hồi mạnh mẽ hơn nữa”
 “Phục hồi kinh tế sau đại đại dịch – cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia phục hồi mạnh mẽ hơn nữa”