Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
 Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện an toàn VSLĐ TP học Bác từ những việc làm thiết thực
Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh: Chương trình về nguồn tại vùng biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước)