Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Làm sao những tồn tại, bất cập được quan tâm xử lý một cách thấu đáo
Thành phố sẽ nỗ lực để làm sao nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
TP Hồ Chí Minh rộn ràng không khí hướng về ngày bầu cử
 Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại TP Thủ Đức
Tân Bình: Sẵn sàng mọi điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp