Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân lần thứ V

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp hoàn thành công tác chăm lo thoát nghèo theo tiêu chí thành phố trước thời hạn quy định 2 năm; đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm chọn 3 nội dung giám sát trọng tâm theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm tổ chức 1 mô hình về hoạt động đối ngoại nhân dân; đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm phấn đấu ít nhất 87% hộ đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa, 80% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 70% phường đạt chuẩn phường văn hóa; hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm bình quân đạt trên 5 tỷ đồng; công tác vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” bình quân hàng năm đạt trên 1,5 tỷ đồng…

Đại hội đã thống nhất thực hiện 9 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể: Phấn đấu 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, phường lập trang mạng xã hội và hoạt động hiệu quả; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…); 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, Phường hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết; 100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố…, đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 30 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sữa chữa, nâng cấp 50 căn nhà; vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 10 tỷ đồng; Mỗi năm tổ chức giám sát và phản biện xã hội sát ít nhất 04 nội dung, phấn đấu phản biện xã hội 02 nội dung; mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 01 “tổ, nhóm” tự quản tại cộng đồng; xây dựng 50 khu dân cư đạt khu dân cư đoàn kết-nghĩa tình-tự quản; Mặt trận Tổ quốc Quận đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; có ít nhất 95% cán bộ Mặt trận từ Quận đến khu phố được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác và cuối cùng là thực hiện số hóa lưu trữ các loại văn bản tiến tới tích hợp, lưu trữ và kết nối hệ thống văn bản phục vụ công tác Mặt trận trong hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung được chia sẻ toàn Thành phố.

 
Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm, thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Mặt trận Quận Bình Tân cần tiếp tục được thường xuyên củng cố, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn hai của Đề án 06 của Thành ủy về nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân. Giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cung cấp cũng chú trọng vận động toàn xã hội chăm lo và xây dựng gia đình hạnh phúc và quan tâm củng cố hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận cho đến phường thực sự vững mạnh”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân nhiệm kỳ V với 64 ủy viên. Trong đó, ông Lê Văn Bảy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2024-2029; các Phó chủ tịch gồm: Bà Nguyễn Thanh Nguyệt, ông Huỳnh Ngọc Sơn và 01 Phó chủ tịch không chuyên trách là ông Nguyễn Việt Quế Sơn.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội: 

CM