Tọa đàm do Thường trực Hội đồng khoa học Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – TP Hồ Chí Minh (KHPT NNL-NT VN) cùng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Nguồn nhân lực ASEAN, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG – HCM đồng tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Tọa đàm khoa học là một trong những hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa và có tính thực tiễn, hàm lượng khoa học cao của Hội. Dưới đây là 1 số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PV