leftcenterrightdel
Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: Việt Dũng)

Đây là Kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh phân tích toàn diện, có nhiều ý kiến sâu sắc về những vấn đề cử tri thành phố và thực tiễn đặt ra với sự đồng thuận, nhất trí cao. Kỳ họp thảo luận và biểu quyết thông qua 50 nghị quyết (trong đó có 9 nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98,) 41 nghị quyết về kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của Thành phố ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, đối với hoạt động chất vấn, Kỳ họp này tiếp tục có đổi mới, thực chất, với 22 lượt đại biểu tham gia đặt câu hỏi chất vấn với 37 ý kiến, giải trình tập trung vào 9 nhóm vấn đề.

Kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh được HĐND Thành phố bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội. “Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND Thành phố khi nhận nhiệm vụ, xem mình thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Việt Dũng)

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời các nghị quyết được HĐND thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị UBND Thành phố phân tích sâu, đánh giá toàn diện, dự báo các tình huống kinh tế-xã hội năm 2024 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 và các nghị quyết của Quốc hội, tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Có giải pháp đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố đã dành nhiều thời gian tại Kỳ họp này để thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND Thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố./..V.Lê