Toàn cảnh Đại hội.

Sáng 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 đã khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 4 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp huyện. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 đã nỗ lực, phấn đấu, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề từng năm và toàn khóa. Trong 5 năm, MTTQ các cấp của Quận 4 đã ra mắt 11 không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tuyên dương 53 cá nhân, 49 tập thể cấp quận, 162 cá nhân, 138 tập thể cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ các cấp của quận đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hoạt động thiết thực, trở thành đợt sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng dân cư gắn với nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có 1.068 công trình thực hiện với trên 21 tỷ đồng; biểu dương hơn 2.300 gương người tốt việc tốt; có hơn 168.000 gia đình văn hóa được khen thưởng.

Đồng thời, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Quận 4 đã tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức đi bộ đồng hành gây quỹ; tổ chức Giải quần vợt giao lưu; vận động doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 30 tỷ đồng, đạt 120,4% so với Nghị quyết. Qua đó, đã xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 45 nhà tình thương, chống dột 89 căn, tặng 1.478 học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 101 phương tiện đi học, 40 phương tiện sinh kế, 881 thẻ bảo hiểm y tế, hơn 27.000 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Cũng trong nhiệm kỳ, hệ thống MTTQ các cấp của quận đã thực hiện 50 cuộc giám sát cấp quận, 239 cuộc giám sát cấp phường. Tổ chức 281 Hội nghị nhân dân cấp quận và phường, phản biện 106 dự thảo văn bản của chính quyền cùng cấp; trên 98% ý kiến, kiến nghị được ghi nhận và giải quyết và trả lời tiếp thu theo quy định.

Hệ thống MTTQ các cấp của quận cũng thực hiện tốt nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát; đã phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc và huy động được các nguồn lực xã hội hơn 100 tỷ đồng để kịp thời chăm lo kinh phí, tặng quà, hỗ trợ lương thực và các hình thức khác đến những trường hơp bị ảnh hưởng trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19. Đặc biết, hệ thống MTTQ các cấp của quận đã phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các cơ sở tôn giáo, kiều bào, các tổ chức từ thiện xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài quận... tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân… Đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của quận sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân là chủ, làm chủ, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, động lực chủ yếu để nhân dân được phát huy đầy đủ vai trò, sức sáng tạo ở tất cả các mặt của đời sống xã hội…

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng; đẩy mạnh tính tích cực, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, tập trung đổi mới thực chất, hiệu quả tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động, hướng mạnh về địa bàn dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Tổ tư vấn; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến./..

Tường Vy