Trong thời gian qua, hoạt động của tổ chức đảng tại các KCX, KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được đẩy mạnh, đã tạo sức lan tỏa trong tập thể công nhân lao động. Đảng ủy các KCX, KCN đã đẩy mạnh được công tác phát triển Đảng, thành lập được chi bộ Đảng ở nhiều doanh nghiệp. Một số tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện được vai trò là hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở, góp phần ổn định quan hệ lao động, tạo sự đoàn kết, cùng nhau nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy chi bộ đã được khẳng định, có uy tín và sức ảnh hưởng tại doanh nghiệp.

Để tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng trong các doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú.

Lễ kết nạp đảng viên mới của một chi bộ thuộc Đảng ủy các KXC và KCN Thành phố
(Nguồn: website trường Cao đẳng BC công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

Theo Ban Chỉ đạo Xây dựng lực lượng chính trị tại các KCX, KCN Thành phố, trong tháng 8/2017 toàn đảng bộ đã kết nạp đảng cho 30 quần chúng ưu tú, nâng tổng số quần chúng được kết nạp từ đầu năm 2017 tới nay lên 115 đảng viên đồng thời thành lập mới 3 chi bộ đảng, lũy kế đạt 6 chi bộ. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đảng, các hoạt động của đoàn thể chính trị cũng diễn ra sôi nổi. Cụ thể, về hoạt động công đoàn các KCX, KCN Thành phố, trong tháng 8/2017 thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, phát triển được 4.194 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 244.583 người trong tổng số 281.819 lao động tại các KCX, KCN; hướng dẫn 35 công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ tiến hành đại hội, nâng tổng số công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội lên 113 đơn vị. Ngoài ra, Công đoàn các KCX và KCN Thành phố đã giới thiệu 54 đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng.

Về hoạt động Đoàn, các KCX và KCN Thành phố cũng được quan tâm triển khai nhiều hoạt động trong đó đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các KCX và KCN Thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho 70 đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn; tổ chức 1 lớp đối tượng Đoàn với 70 thanh niên công nhân tham gia; thành lập 1 chi đoàn công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại KCN Cát Lái.

Nói về hoạt động của các tổ chức đảng tại các KCX, KCN Thành phố, đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy các KCX, KCN Thành phố cho biết, trong số đảng viên mới kết nạp, đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất chiếm gần ¼ và về trình độ, đa số đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng... Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong 8 tháng đầu năm này mới chỉ đạt 63% chỉ tiêu kết nạp đảng viên và 50% chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng.

Khó khăn hiện nay tại các doanh nghiệp KCX, KCN tại Thành phố Hồ Chí Minh chính là thiếu nguồn đối tượng kết nạp đảng. Về nhận thức, một số nơi, chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mà chủ yếu quan tâm đến chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp. Do đó ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến việc xây dựng, thành lập mới, hay phát triển lực lượng đảng viên, đoàn viên mới.

Để công tác xây dựng Đảng ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong thời gian tới, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy các KCX, KCN Thành phố, các cấp ủy cơ sở cần tập trung rà soát quần chúng ưu tú đã tham gia các lớp nhận thức về để bổ sung nguồn kết nạp đảng; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng lực lượng chính trị. Các cấp ủy cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kết nạp đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong quí 3/2017. Trong quí 4, các cấp ủy và các đoàn thể cần dành thời gian nhiều hơn để tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần tích cực chăm lo Tết cho quần chúng, công nhân lao động trên địa bàn Thành phố.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy các KCX, KCN Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Thông, từ nay đến năm 2020, Đảng ủy phấn đấu kết nạp 650 đảng viên mới. Trong đó chú trọng các đối tượng kết nạp đảng là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, cán bộ quản lý, tổ trưởng, ca trưởng./.

VL