Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

 

Báo cáo cho biết: Trong quý I năm 2024, việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” được Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 quan tâm tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận; đồng thời các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch để triển khai thực hiện với các nội dung phù hợp với quy định và thực tế của các đơn vị, địa phương.

Về kinh tế - xã hội, một trong những kết quả nổi bật là các chỉ tiêu về kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện đạt 123.905,7 tỷ đồng, tăng 14,53% so cùng kỳ. Có 534 doanh nghiệp phát triển mới, tăng 73,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước là 1.390,9 tỷ đồng, đạt 26,7% so với dự toán năm là 5.208 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,37%.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng trên các mặt được tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác tư tưởng chính trị được chú trọng; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024; lãnh đạo tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp phối hợp hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở thực hiện chủ trương sắp xếp khu phố”.

Song song đó, Quận ủy cũng đã quan tâm lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, phát triển đoàn viên, hội viên; củng cố xây dựng chính trị nòng cốt, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động của Quận ủy đề ra.

Thời gian tới, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị khẩn trương ban hành và triển khai sớm các chương trình công tác, kế hoạch năm, trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể, phân kỳ thực hiện rõ ràng để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng như từng cá nhân người đứng đầu, cán bộ công chức không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo trong công việc, qua đó đã góp phần giúp Đảng bộ quận bước đầu đạt một số kết quả khả quan nhất định.


Các hoạt động văn hóa được phát triển. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ ghi nhận biểu dương đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Quận 3 đã đạt được thời gian qua. Quận 3 đã có nhiều nỗ lực, bám sát vào sự định hướng, chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra ngay từ đầu năm.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Quận 3 phải tập trung việc chuyển đổi số phục vụ việc lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội. “Quận 3 có nhiều mô hình về cải cách hành chính, ứng dụng nghệ thông tin và thời gian tới quận cần tích cực, năng động hơn nữa trong thực hiện chủ đề năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; có kế hoạch phân công cụ thể, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện” – đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là quận cần tiếp tục phát huy các mô hình hay và cho ra đời mô hình mới trong công tác vận động Nhân dân, trong đó vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến hẻm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, năm 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Quận ủy Quận 3 và các cấp ủy Đảng trực thuộc phải tự rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Những chỉ tiêu có thể đạt cần tập trung thực hiện, những nội dung khó cần thảo luận, quan trọng nhất là đề ra được các giải pháp để thực hiện. Việc đánh giá các chỉ tiêu đã đề ra cũng là tiền đề xây dựng đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp cho nhiệm kỳ sau.../..

An Nhiên