Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Nhân rộng các sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính
Kiến nghị Chính phủ cho phép ban hành, áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đặc thù
Rút ngắn thời gian xạ trị cho bệnh nhân ung thư nhờ kỹ thuật mới