Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc
Chuẩn bị chu đáo nhân sự cho đại hội đảng các cấp
Chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè
Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các thầy thuốc