Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Israel
Tuyên dương 297 điển hình công nhân lao động học tập và làm theo Bác
Cải cách hành chính: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt trên 90%
Tập trung phòng, chống nguy cơ sạt lở trong mùa mưa
Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các hiệp sĩ