Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Trung Quốc
Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt
Di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm
Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi được tổ chức chu đáo