Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - người dân - nhà đầu tư khi thực hiện các dự án BT
TP.Hồ Chí Minh tập trung phát triển giao thông công cộng
Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trẻ em
Đô thị thông minh giúp TP.Hồ Chí Minh phát triển trên nhiều lĩnh vực