Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Các bộ, ngành Trung ương góp ý vào Đề án chính quyền đô thị ở TP Hồ Chí Minh
TP phải đi đầu trong việc đổi mới sáng tạo, khẳng định chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
 Phát động đợt cao điểm đoàn viên, thanh niên TP tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Gặp mặt 100 già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới –lịch sử cách mạng phía Bắc