Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, đảm bảo sự trong sạch của bộ máy
Kiểm điểm người đứng đầu nếu để tai nạn giao thông gia tăng trên địa bàn
Kết hợp giáo dục nghề nghiệp với thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh