Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với bang Hessen, CHLB Đức
Kịp thời ngăn chặn thông tin sai lệch, ảnh hưởng xấu đến quan hệ lao động
Chấn chỉnh việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Nhân rộng điển hình tiên tiến trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tuyên dương 48 “Người con hiếu thảo”