Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP
Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 tại điểm thi
Trao tặng 22 phương tiện sinh kế cho người nghèo