Ngày 16/11, Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc trực tuyến với 3 bộ, 8 địa phương về cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì buổi làm việc.

Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ làm việc trực tuyến với các bộ, địa phương sáng 16/11/2023

Các bộ, địa phương dự họp gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh.

Tham dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng, thành viên Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP, đại diện lãnh đạo một số sở ngành TP, đại diện UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, về cắt giảm quy định kinh doanh, các bộ đều chưa hoàn thành theo chỉ tiêu cắt giảm 10% như mục tiêu của Chính phủ đề ra. Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư tại các bộ còn chậm.

Liên quan đến việc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, các bộ, địa phương đã công bố TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trong đó, tỉnh Tây Ninh công bố TTHC nội bộ kịp thời, đúng thời hạn, yêu cầu đặt ra.

Đối với việc cải cách thực hiện TTHC, việc công bố, công khai TTHC tại các bộ, địa phương còn chưa kịp thời, đầy đủ. Các bộ, địa phương đều đã triển khai việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Đà Nẵng đạt tỷ lệ 91,5%, Tây Ninh đạt 60,16%, Cần Thơ đạt gần 60%, Hải Phòng đạt trên 45%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 40% trong năm 2023.

Về tỉ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2023 là 30%, nhưng tỉnh Quảng Ninh đã đạt tỉ lệ 100%. Hải Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh đều đạt từ 32% đến hơn 46%. Riêng Bộ Ngoại giao chưa triển khai việc thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2023 là 100%, Bộ Quốc phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đạt tỉ lệ cao nhất, lần lượt là 99,8%, 97,2%, và 83,46%. Tuy nhiên, tỉ lệ TTHC cấp kết quả điện tử và tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa còn rất thấp.

Phát biểu tại cuộc họp, các bộ, địa phương tập trung nêu những tồn tại, hạn chế và "điểm nghẽn" trong triển khai cải cách TTHC; đưa ra những kiến nghị, đề xuất; đồng thời đều cam kết sẽ nỗ lực để triển khai những nhiệm vụ về cải cách TTHC được Chính phủ giao.

Phát biểu từ điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn. Giữa tháng 10/2023, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với TPHCM để bàn biện pháp giải quyết những điểm nghẽn này.

Sau buổi làm việc này, lãnh đạo TP đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện cải cách TTHC. TP đã ban hành chỉ thị tiếp tục công tác cải cách hành chính; thành lập Tổ Công tác Cải cách TTHC của Chủ tịch UBND TP; rà soát, đơn giản hóa, tái cấu trúc các quy trình, TTHC.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cho biết TP Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành 30 nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 theo Kế hoạch đã ban hành.

Trong đó có nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành văn bản, quy định TTHC; công bố công khai TTHC; rà soát, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, TTHC; hoàn thành đưa vào vận hành nền tảng số hóa của TP kết nối với hệ thống quốc gia, qua đó cải thiện từng bước các chỉ số cải cách hành chính của TP; triển khai chiến lược quản trị dữ liệu của TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, TP tập trung đưa vào vận hành bản đồ thực thi thể chế của TP theo Quyết định 766 của Chính phủ để công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá các đơn vị, lãnh đạo, cán bộ, công chức của TP.

Đến cuối năm 2023, TP hoàn thiện đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP Hồ Chí Minh vận hành thông suốt, đồng bộ và đầy đủ các tính năng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trực tuyến và yêu cầu quản lý đồng bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao các bộ, địa phương đã vượt qua khó khăn, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá công tác cải cách TTHC còn chậm, chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ những tồn tại cần chú ý khắc phục, như: tình trạng chậm công bố TTHC của các bộ làm ảnh hưởng đến việc công bố công khai của địa phương; thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công chưa thực chất; dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp; việc số hóa vẫn còn chậm và chưa phát huy được hiệu quả; chưa cấp được kết quả giải quyết TTHC điện tử; tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa còn rất thấp; chưa bảo đảm việc đồng bộ tình trạng hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, kiên trì, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các chỉ đạo của Tổ công tác.

Các bộ, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm những TTHC hiện hành, đồng thời phải thận trọng, kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành TTHC mới, bảo đảm các TTHC dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được ban hành TTHC nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương mình.

Phó Thủ tướng cho rằng bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách TTHC là nhiệm vụ khó khăn, trong đó khó nhất và quan trọng nhất là thay đổi thói quen và cách nghĩ, vì thế các bộ, ngành phải tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm bởi thực tế cùng một điều kiện, nhưng vẫn có bộ, địa phương làm tốt hơn./.

 

PV