Toàn cảnh Hội thảo (ảnh: thanhuytphcm.vn)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cho biết, trên ý tưởng về việc xây dựng TTTC quốc tế của Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã có từ cách đây gần 20 năm và Thành phố đã chú trọng phát triển thị trường tài chính như là một trong những lĩnh vực ưu tiên của quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế Thành phố. Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, lập Đề án xây dựng TTTC khu vực và quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, hiện, TP Hồ Chí Minh đang hội tụ cả lợi thế, tiềm năng, yêu cầu phát triển và quyết tâm chính trị cho việc xây dựng TTTC quốc tế. Thành phố có lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện chính trị, xã hội ổn định, và sự năng động kinh tế, Thành phố đã và đang là một đầu tàu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam. Với tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh sẽ củng cố động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam cả trên phương diện nội tại lẫn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng, để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành TTTC, có rất nhiều thách thức. Vì để hình thành và vận hành hiệu quả các TTTC tầm cỡ khu vực và quốc tế cần rất nhiều nỗ lực, gồm: định hướng mô hình phù hợp, xây dựng cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý, phát triển cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ và nguồn nhân lực, xác định các chính sách chiến lược mang tính đột phá để có thể cạnh tranh, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn tài chính lớn đầu tư vào TTTC; huy động các nguồn lực bên trong và bên ngoài cũng như hỗ trợ kết nối với các TTTC thế giới để phát triển hạ tầng phần cứng…

Do đó, “Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Đề án phát triển TP Hồ Chí Minh thành TTTC quốc tế, làm cơ sở để TP tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương trong tháng 3/2022 trước khi chính thức trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. UBND Thành phố mong muốn với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia sẽ giúp Thành phố có một đề án đảm bảo khoa học và có tính khả thi cao làm cơ sở để xây dựng các văn bản pháp lý, tổ chức triển khai xây dựng một TTTC quốc tế của Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh”, đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Hội thảo đã nhận được sự chia sẻ, góp ý của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính…Các ý kiến của chuyên gia tại hội thảo đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đề án xây dựng TTTC quốc tế tại TP Hồ Chí Minh. Đề án đề cập đến nhiều nội dung, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, cần phải có thêm ý kiến về cải cách thể chế, đa dạng hóa các dịch vụ tài chính, ngân hàng số, cổ phần hóa doanh nghiệp, khung pháp lý để hình thành TTTC quốc tế, đánh giá rủi ro, tác động đa chiều khi hình thành TTTC.

TS Nguyễn Xuân Thành, Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, hiện các TTTC ở Đông Nam Á khi xây dựng TTTC thì bắt buộc phải có lộ trình tự do hóa tài chính. Trong khi đó, ít nhất từ nay đến năm 2030, Việt Nam chưa thể có tự do hóa tài chính mạnh mẽ. Đây là vấn đề cần phải được tháo gỡ bằng một lộ trình cụ thể, có khung pháp lý cho tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính. Ngoài ra, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành cho rằng TTTC không phải tòa nhà, cao ốc, hay một khu phức hợp, đó là một hệ sinh thái.

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng, đề án của TP Hồ Chí Minh còn thiếu phần đánh giá tác động với kinh tế về mặt định lượng; thiếu nội dung và quan điểm về việc sửa các luật liên quan. Về chọn nhà đầu tư chiến lược, theo TS Nguyễn Đức Kiên, đề án đi từ đầu tư bất động sản, đặt vào bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngân hàng số, Fintech (tài chính công nghệ).

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, Thành phố cần lắng nghe thêm ý kiến của các nhà đầu tư quốc tế để khi thành lập TTTC quốc tế có đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư…

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cảm ơn góp ý của các chuyên gia đồng thời cho biết Tổ Đề án sẽ tiếp thu chọn lọc để hoàn thiện trình Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

PV