leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn:TTBCTP)

 

Tổ công tác do Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn làm tổ trưởng; Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng làm tổ phó; lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên.

Tổ được giao rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ công việc, xây dựng các chỉ tiêu về hồ sơ công việc như thời gian, thành phần hồ sơ, chất lượng giải quyết… Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh với các đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, phản hồi kết quả giải quyết hồ sơ công việc; rà soát các ứng dụng tại Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác quản trị, điều hành, đề xuất cập nhật cho phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao nhóm nhiệm vụ do Sở TT-TT chủ trì, bao gồm: nghiên cứu, đề xuất phương án truyền thông hiệu quả, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của thành phố đến với người dân, doanh nghiệp; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, theo dõi chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh; nghiên cứu bổ sung chức năng của hệ thống 1022 để theo dõi tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo từng sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trước đó, trong văn bản truyền đạt kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp về thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành công việc tại UBND Thành phố, đồng chí Phan Văn Mãi cũng đã nhấn mạnh đây là vấn đề cấp thiết trong phát triển chính quyền số. Qua đó, khắc phục tình trạng hồ sơ công việc bị chậm trễ do quá trình phối hợp giữa các đơn vị, nhất là quy trình phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và hồ sơ công việc khác trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước.

Đồng chí cũng chỉ rõ, các ứng dụng phải trên nền tảng chung của chính quyền số; đồng bộ, kết nối liên thông tại Thành phố và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành. Việc thực hiện và vận hành sẽ triển khai thông suốt trong nhiệm kỳ này, bắt đầu từ Văn phòng UBND Thành phố đến các Sở - ban - ngành, đến cấp huyện, cấp xã.


V.Lê