leftcenterrightdel
Đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Ngọc Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86; Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Việc ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 trong việc theo dõi, nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là các thông tin liên quan tới TP Hồ Chí Minh và liên quan tới Quân đội. Đồng thời, phát huy lợi thế, khả năng, chuyên môn nghiệp vụ của hai đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, đảm bảo an toàn an ninh mạng. Hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống lên không gian mạng góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khoá XII và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư khoá XII.

Theo kế hoạch ký kết, chương trình xác định có 4 nội dung phối hợp chủ yếu gồm: phối hợp trong cung cấp thông tin hai chiều; phối hợp trong xây dựng lực lượng, lan toả thông tin tích cực; phối hợp trong đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc; hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm trong đấu tranh xử lý thông tin. 

Dự kiến, định kỳ hàng năm, hai đơn vị sẽ có đánh giá về việc thực hiện chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm, góp phần thực hiện hiệu quả trên thực tế.

Tin, ảnh:V.Lê