Các lô hàng viện trợ đều được Hải quan TP Hồ Chí Minh hỗ trợ thủ tục thông quan nhanh chóng.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: T.Hùng)

 

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP Hồ Chí Minh) đã lấy ví dụ về một lô hàng với 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh về nước đã 1 tháng nhưng không lấy ra được.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, thời điểm đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Thú y (Bộ NN&PTNT). Trong khi Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý thì Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP Hồ Chí Minh "hỏi" Chính phủ.

Trả lời Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa viện trợ, Tổng cục Hải quan cho biết, theo trình bày và tài liệu gửi kèm công văn thì lô hàng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi do nhóm thân hữu Sydney và Công ty sữa Nutrico (quốc tịch Úc) viện trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hàng hóa do nước ngoài viện trợ phi dự án cho Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi, báo cáo với Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2055/ATTP KN ngày 1/11/2021 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành./.

Quý Linh