09:55 08/04/2024
print  

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(ĐCSVN) - Năm 2024, TP Hồ Chí Minh cần có giải pháp thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…


Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

 

Chiều 5/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự hội nghị có: đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy về vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua của TP tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” đã góp phần giúp Thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Thành phố là đơn vị duy nhất cả nước được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO trao giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc nhất năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc…

Đến nay, Thành phố có 1.362 công trình, dự án thi đua sáng tạo của 105/194 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, có 55 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu của 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cấp TP nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị trong thực hiện phong trào thi đua của Thành phố.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua theo đúng chủ đề năm 2024, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố nêu cao quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao. Cần có giải pháp thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua thực hiện chủ đề hàng năm của Thành phố và các phong trào thi đua theo chuyên đề trên các lĩnh vực, thi đua; đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt, phong trào thi đua trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo,… để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; phát huy tinh thần thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TP Hồ Chí minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm đã xác định để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024. Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hôi, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 20230, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu…

Đại diện các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng của 32 cụm khối thi đua thuộc TP Hồ Chí Minh thực hiện giao ước thi đua năm 2024.

(Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Đồng thời có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của Thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo Thành phố.

Tại hội nghị, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua TP Hồ Chí Minh năm 2023. UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho 129 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./..

An Nhiên