Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Quyết định 60 vừa ban hành có 9 điểm mới, ưu việt hơn so với các quy định trước đây.

Đó là quy định tách thửa mở rộng và phân chia thành các loại đất được tách thửa, chỉ không đơn thuần là đất ở mà còn có đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân. Không áp dụng Quyết định 60 để giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển quyền trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà nước thu hồi một phần thửa đất; đất hiến tặng Nhà nước; tách thửa đối với đất do tổ chức sử dụng; cấp giấy chứng nhận thửa đất đã hình thành từ trước.

Tiếp đó, điểm mới của Quyết định 60 quy định diện tích đất ở tách thửa nhỏ hơn so với quy định trước đó. Cụ thể, tại khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) là 36m² và chiều ngang mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m (trước đây là 50m2 và 4m).

Khu vực 2 (gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn ở các huyện) là 50m² và chiều ngang mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m, trong khi quy định cũ là 80m² và 5m.

Khu vực 3 (gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) là 80m² và chiều ngang mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m, tức nhỏ hơn so với trước là 120m² và 7m.

Đối với quy hoạch, chỉ xem xét tách thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang. Không tách thửa thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện thu hồi đất; sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch mà chưa thực hiện thì được tách thửa đất.

Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp các sở ngành liên quan, hướng dẫn thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực. Uỷ ban nhân dân các quận huyện rà soát điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch và hướng dẫn của Sở Quy hoạch và Kiến trúc để hướng dẫn thực hiện.

Tách thửa đất ở có một phần đất nông nghiệp thuộc quy hoạch hành lang công trình công cộng (sử dụng làm sân, lối đi vào phía trước khu đất) mà Nhà nước chưa thu hồi để thực hiện theo quy hoạch, thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách thửa cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Quyết định này.

Đối với đất nông nghiệp được phép tách thửa thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m² (đối với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác) và 1.000m² (đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối).

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

Quyết định 60 cũng quy định, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố được giao làm đầu mối chủ trì, hướng dẫn cụ thể về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, đối với trường hợp tách thửa có hình thành hạ tầng. Dựa trên những quy định của luật pháp về hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP sẽ tổng hợp lại và có thống nhất chung về quy định hạ tầng kỹ thuật đối với việc tách thửa có hình thành hạ tầng kỹ thuật./.

Hồng Hải