Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được hình thành trên cơ sở thực hiện chủ trương của TP về chương trình đô thị thông minh, trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh hình thành Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Ảnh: Báo Giao thông)

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cũng được bổ sung thêm chức năng tổ chức, vận hành khai thác và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được Sở Giao thông vận tải TP phân cấp; tổ chức, quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; quản lý và triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn TP; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ trước đây, từ nay trung tâm sẽ đảm nhận thêm công tác tổ chức và điều tiết qua hầm trong các trường hợp khẩn cấp, yêu cầu tháo dỡ, giải phóng chướng ngại vật ảnh hưởng đến giám sát giao thông, phối hợp với các cơ quan kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn TP.

Trung tâm này được thành lập vào năm 2010 với tên gọi Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. Cho đến năm 2012, TP. Hồ Chí Minh quyết định đổi tên thành Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Như vậy, đây là lần thứ 2 TP tiến hành đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho trung tâm này. Đây là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đầu tiên của cả nước./.
Tường Vy