Theo đó, Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên nguồn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và xu thế phát triển của khu vực và thế giới; triển khai các đề án nâng cấp các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố theo chuẩn trường tiên tiến và chuẩn kiểm định ASEAN; đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng và nâng cấp các ngành mũi nhọn của các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh khuyến khích các trường đại học, cao đẳng tiếp tục xây dựng ngành đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế (Ảnh: VL)

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phấn đấu 90% các trường đại học có báo cáo tự đánh giá chất lượng; có ít nhất 2 trường cao đẳng và 1 trường đại học thuộc Thành phố được duyệt Đề án xây dựng trường tiên tiến; 66% các trường cao đẳng công lập đăng ký công nhận trường tiên tiến; các đề án xây dựng ngành đào tạo mũi nhọn ở các trường đại học, cao đẳng công lập thuộc Thành phố được duyệt theo đúng phân kỳ thực hiện.

Kế hoạch cũng nhằm khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tiếp tục xây dựng ngành đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế; tỷ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2018 đạt từ 20% trở lên; trên 90% các trường công lập tổ chức ít nhất mỗi năm 1 Hội thảo khoa học cấp trường; có ít nhất 20% sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng mềm tốt (ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm...).

VL