Bác sỹ thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ở TP.Hồ Chí Minh

(Ảnh: K.V)

Dựa trên nguyên tắc "căn cứ vào hiệu quả công việc và không cào bằng", dự kiến năm nay Thành phố điều chỉnh hệ số tăng thu nhập cho cán bộ tối đa 0,6 lần; năm 2019 là 1,2 lần; năm 2020 là 1,8 lần.

Hiện Thành phố có hơn 11.600 công chức; gần 122.160 viên chức và 6.440 cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. Theo đó, chỉ riêng năm nay Thành phố cần hơn 2.342 tỷ đồng để chi thu nhập tăng thêm cho họ.

Giai đoạn 2019-2020, kinh phí chi trả được xác định dựa trên ngạch bậc, chức vụ của cán bộ; theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và hệ số điều chỉnh tăng thu nhập hàng năm dựa trên khả năng cân đối ngân sách.

Theo đó, từ tháng 4/2018, TP.Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2.300 tỷ tăng thu nhập cho cán bộ. Tiền chi trả được lấy từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hàng năm, nguồn ngân sách cấp huyện, cấp thành phố...

Để tạo nguồn cải cách tiền lương, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải trích 40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) nguồn thu được để lại hàng năm.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh cho biết, việc nâng thu nhập cho cán bộ sẽ căn cứ vào hiệu quả công việc. Động thái này sẽ tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, cống hiến, thay đổi thái độ phục vụ, giảm tình trạng xin nghỉ việc...

Mong muốn tăng thu nhập cho cán bộ đã được TP.Hồ Chí Minh kiến nghị, chuẩn bị từ nhiều năm, bởi năng suất của một nhân sự (trong các cơ quan quản lý nhà nước tại Thành phố này) gấp 1,5 lần so với địa phương khác.

Cùng với đó, TP.Hồ Chí Minh cũng tập trung nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn gắn với đạo đức; tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Nội vụ  ngay từ đầu năm 2018 chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân  TP.Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 3/2018); trong đó tập trung vào nội dung công tác cải cách hành chính và một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Đối với công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính theo từng lĩnh vực, gắn với công tác ủy quyền mạnh mẽ, triệt để nhằm tạo sự chủ động giải quyết nhanh từ các cấp cơ sở, giảm các khâu trung gian, giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực trong hoạt động công vụ. Các đơn vị sở, ngành, tiếp tục ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính phủ điện tử có hiệu quả thực chất tại đơn vị.

Đối với việc đào tạo nguồn cán bộ hành chính, tập trung đào tạo cán bộ có đạo đức, chấp hành kỉ cương, Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, chú trọng xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế thừa, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm./..

 

K.V