Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh
 cải cách hành chính, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân.

Đó là chủ đề của đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính từ tháng 10/2018 đến cuối tháng 1/2019 vừa được Chủ tịch UBND Thành phố phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trên địa bàn Thành phố. Đợt thi đua này nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đón chào năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ đăng ký các giải pháp hành chính thiết thực, sáng tạo có tác dụng giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện cần đăng ký và công bố đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử; gia tăng các dịch vụ công trực tuyến nhất là dịch vụ cấp độ 3 và 4, mở rộng dịch vụ một cửa liên thông đa ngành; đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính, cụ thể hóa quy trình thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND TP cho Chủ tịch UBND quận-huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành; thực hiện ghi nhận chính xác tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện hiệu quả việc tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để nâng cao năng suất lao động của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cũng cần đăng ký triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính như: triển khai Chính phủ điện tử gắn với thực hiện thành công 4 trụ cột của đô thị thông minh; triển khai quy trình rút gọn trong bồi thường, tái định cư, bàn giao đất khi triển khai các dự án để giảm thời gian chuẩn bị dự án; triển khai các chuyên đề đấu thầu chọn nhà đầu tư, chống thất thu trong đấu giá quyền sử dụng đất và chống chuyển nhượng dự án.

Được biết, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X được tổ chức vào ngày 15-16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất hiện nay chính là cải cách hành chính. Do đó, cần phải có giải pháp cụ thể, sáng kiến thúc đẩy cải cách hành chính, tăng sự hài lòng, giảm bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp.../.

Tin, ảnh: V.Lê