Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiệp).

Chiều 10/5, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi tài sản; xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở địa phương. Trong đó, xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đáng chú ý, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 6 chương trình; 1 kế hoạch của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, trong đó có nội dung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đối với cơ quan thanh tra và các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố; Ban Nội chính Thành ủy thành lập 1 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành án dân sự.;đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự nói chung và kiểm tra, giám sát việc thi hành các vụ việc liên quan đến việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nói riêng. Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã thụ lý hồ sơ bị can phạm các tội tham nhũng, kinh tế và phát hiện, áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ hoặc kê biên, phong tỏa tài sản. Cơ quan Thi hành án dân sự của Thành phố cũng đã thụ lý các bản án, quyết định của toà án về hình sự, tham nhũng.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác truy tìm tài sản để kê biên, phong tỏa, tạm giữ, phục vụ cho việc tổ chức thi hành án, thu hồi tối đa tài sản công bị chiếm đoạt, thất thoát. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong ban hành các quyết định, bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác thu hồi tài sản, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; khắc phục những sơ hở, bất cập trong tổ chức thi hành quyết định, bản án để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Đoàn công tác cho rằng, một trong những nội dung quan trọng là chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nâng cao trách nhiệm, khẩn trương thực hiện và kết luận giám định, định giá theo trưng cầu, yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng để phục vụ điều tra, xử lý vụ án tham nhũng, kinh tế…/.

PV