Tăng cường kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê trọ (Ảnh: Tường Vy)

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các công ty trực thuộc tăng cường kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê trọ.

Theo đó, để đảm bảo sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá điện quy định, các công ty điện lực tăng cường rà soát các địa điểm nhà cho thuê, hướng dẫn chủ nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện của người thuê trọ theo đúng giá quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để sinh viên, người thuê trọ biết được các quy định, hướng dẫn về giá điện cho người thuê trọ.

Bên cạnh đó, ngành điện lực sẽ phối hợp chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà trên địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo Sở Công thương TP xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Tính đến đầu tháng 6/2020, đã có 66.753 chủ nhà trọ ký cam kết với Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc thu tiền điện đúng quy định, giải quyết cho 1.592.141 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà được sử dụng điện đúng giá quy định, tăng 7.116 người so với cuối năm 2019 là 1.585.025 người./.

Tường Vy