Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tình hình kinh tế Thành phố tiếp tục giữ ổn định và có xu hướng phát triển. Kinh tế của Thành phố tăng trưởng 7,76%, quy mô kinh tế đạt 611.000 tỉ đồng, chiếm 24,6% cả nước. "Thành phố đã giữ vững được vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước" – Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. Khu vực dịch vụ tăng 8,06%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 7,3%). Kết quả xuất khẩu của Thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt 19, 6 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là kết quả đáng trân trọng, là tín hiệu tốt. Riêng khu công nghệ cao, xuất khẩu đạt 7,1 tỷ USD, tăng trưởng 40%, thể hiện những nơi có đầu tư cơ bản thu hút công nghệ cao đã có những phát huy tích cực.

Về đầu tư nước ngoài, 6 tháng qua Thành phố đã thu hút 3,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (trong khi cả nước giảm). Nguyên nhân được đưa ra là Thành phố đã cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, thông qua những chính sách tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là Thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả này có được là nhờ đóng góp quan trọng của công tác quần chúng, công tác chính trị trong hệ thống đảng, công tác truyền thông, và đặc biệt là Thành phố đã chăm lo giải quyết chính sách cho người dân.

Cùng với đó, việc thực hiện cải cách hành chính được Thành phố triển khai một cách quyết liệt. UBND Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp xung quanh đột phá về cải cách hành chính, nhất là mới đây triển khai văn phòng không giấy, sơ kết thí điểm đánh giá hài lòng, bước đầu đã được người dân ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Thành phố vẫn còn những tồn tại cần giải quyết. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; hạ tầng giao thông yếu kém; vấn đề đầu tư và giải ngân các khoản đầu tư công còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 20%; đầu tư nước ngoài vào Thành phố tăng so với cùng kỳ nhưng quy mô không lớn; môi trường đầu tư vẫn chưa đạt yêu cầu khi chỉ số cạnh tranh địa phương vẫn đứng thứ 10, chỉ số hiệu quả hành chính công xếp thứ 52/63 tỉnh thành; cải cách hành chính xếp thứ 10/63 tỉnh thành. "Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong năm 2019 có tăng tốc trong cải cách hành chính là đáng mừng nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để kết quả rõ ràng", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ hiện nay, tồn tại gây bức xúc nhất là tình trạng xây dựng trái phép, không phép không giảm mà quy mô còn rất lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố có 1.640 trường hợp vi phạm. Đây là vấn đề kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều nhiệm kỳ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các quận, huyện có giải pháp chấn chỉnh ngay trong tháng 7/2019.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, trong đó có chuẩn bị đề cương, văn kiện đại hội. Văn kiện cần tổng kết được nhiệm kỳ vừa qua và có các nhận định mới về phát triển Thành phố và những biện pháp sẽ thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, có hai vấn đề nên nhận thức rõ hơn trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội là trách nhiệm với vùng và trách nhiệm với nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặt vấn đề về việc tạo động lực để TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Động lực ở đây thể hiện sự lãnh đạo của Đảng phải phản ứng kịp thời, trách nhiệm hơn trước yêu cầu của nhân dân; phát huy sáng kiến của nhân dân nhiều hơn. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng nhận diện những điểm nghẽn dài hạn cùng thách thức của TP Hồ Chí Minh cần được thảo luận, xây dựng văn kiện.

Theo kế hoạch, hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.

Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung làm việc về 4 nội dung quan trọng, trong đó thảo luận tư tưởng chỉ đạo, đề cương xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; báo cáo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 19 nội dung giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố theo Kết luận số 417 - KL/TU ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Một trong những nội dung các đại biểu cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến là báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 24 quận, huyện và Thành phố; kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Cùng với đó là báo cáo sơ kết tình hình thực hiện quy định 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bài học 6 tháng đầu năm 2019./.

Tin, ảnh: V.Lê