Dự kiến sẽ có 3 mức quà tặng lần lượt là 3 nhóm: nhóm 1 là 2,5 triệu đồng, nhóm 2 là 1,5 triệu đồng và nhóm 3 là 1 triệu đồng. Mức quà năm nay tương đương với mức thực hiện năm 2019 và năm 2018.

Theo đó, 445 mẹ Việt Nam anh hùng; thương bệnh binh nặng đặc biệt; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sẽ thuộc nhóm 1 và được nhận quà tặng 2,5 triệu đồng/suất.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến các gia đình chính sách.

(Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Nhóm 2 gồm 702 người là thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ (kể cả vợ liệt sĩ tái giá), người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sĩ được nhận phần quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Nhóm 3 gồm hơn 74.600 người là thương binh 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ (kể cả vợ liệt sĩ tái giá); con liệt sĩ (không phân biệt có quyết định thờ cúng hoặc không có quyết định thờ cúng); thân nhân thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng… nhận quà tặng 1 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà 7 Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước, như: Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Hà Nam); Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam); Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam; Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh); Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang); Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, mỗi trung tâm 30 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật 2 triệu đồng; tặng 391 thương bệnh binh đang điều dưỡng tại 7 trung tâm, mỗi người 2 triệu đồng.

CM