Hội thi Lý luận chính trị giỏi 2019 Cụm thi đua số 3. (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Tham dự Hội thi có 17 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân thuộc Cụm thi đua số 3 - Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tại Hội thi, các thí sinh đã trình bày các chuyên đề: “Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”, “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường”, “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “Phòng, chống chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Những chuyên đề trên đều  bám sát quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội thi là cơ hội để đội ngũ giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, quận, huyện tiếp tục có điều kiện trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy tích cực; từng bước cải tiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn giảng dạy và công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trên địa bàn TP, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã đề ra.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP năm 2019 được tổ chức ở hai cấp: vòng thi cấp cụm (dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9) và vòng thi cấp TP (dự kiến trong tháng 10). Đối tượng tham gia hội thi là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện. Các giảng viên đã đoạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi TP những năm trước không tham gia thi./.

Chi Mai