Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Thân Thị Thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham dự Hội thảo -  Ảnh: PC

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh" nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị của Thành phố nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự tham gia hội thảo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao, các chuyên gia, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí tin tưởng, các bài tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo sẽ góp phần khẳng định sự tự tin và sức sống con đường cách mạng được Đảng, Bác Hồ đã đặt ra, những thắng lợi của đất nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Nêu lại khái quát bối cảnh của đất nước vào quá trình Bác viết Di chúc cũng như những nội dung chính của bản Di chúc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là yếu tố có tính chất quyết định thắng lợi của cách mạng. “Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Vì vậy, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, các đại biểu tham dự hội thảo phân tích sâu các khía cạnh trong quá trình 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc của Bác. Cùng với đó là trao đổi sâu thêm nội dung, ý nghĩa Di chúc; định hướng Di chúc của Bác đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng thời gian qua; những nội dung đặt ra đến hôm nay đã làm được và chưa thật sự đạt kết quả như mong muốn; những việc cần làm trong thực hiện Di chúc của Bác đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hơn 60 tham luận và các ý kiến trình bày tại Hội thảo đã tập trung, thảo luận làm rõ tầm vóc lịch sử, nội dung, ý nghĩa và giá trị về lý luận, thực tiễn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam 50 năm qua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, bồi dưỡng giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Các tham luận và ý kiến phát biểu đã làm rõ những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác và sự vận dụng những tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Quang cảnh Hội thảo - Ảnh: PC


Cùng với đó là những kinh nghiệm được rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng với vinh dự Thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, Thành phố anh hùng.

Trình bày tham luận tại hội thảo, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về kinh tế - văn hóa - xã hội, luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhìn lại quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, với tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu, nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, soi lại mình với những điều Bác Hồ hằng mong “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…” thì chúng ta còn những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thấm nhuần hơn Di chúc của Bác Hồ kính yêu, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng trước tiên, mỗi đảng viên, cán bộ phải có ý thức chuyên tâm học tập và làm theo Bác Hồ, đặc biệt là những điều Bác đã căn dặn trong Di chúc.

Với tham luận “Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ” đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn đạt nhịp độ tăng trưởng cao, thường ở mức gấp 1,5 lần cả nước. Trong quá trình phát triển, Thành phố luôn quan tâm thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngoại thành đã có nhiều thay đổi, đời sống được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, Thành phố đang đứng trước áp lực về tăng dân số cơ học, hạ tầng giao thông và kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ. Việc quản lý và thực hiện quy hoạch chưa tốt đã gây ra nhiều hệ lụy. Tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn còn nghiêm trọng, có mặt còn gay gắt hơn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế, yếu kém, nhiều cơ chế, chính sách còn ràng buộc, gây ách tắc, chậm trễ… Nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, Thành phố cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; đặt hàng, mời gọi sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp vào cơ chế, chính sách, ý tưởng giải pháp cho những vấn đề lớn, khó; cải cách hành chính, giảm giấy tờ, hội họp và quy trình thủ tục; sắp xếp bộ máy theo hướng cái gì nhà nước làm, cái gì xã hội làm; thu hút người giỏi vào bộ máy Nhà nước…

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu tổng kết Hội thảo - Ảnh: PC

Tham gia thảo luận, đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng về sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng chí Huỳnh Đảm bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết theo lời dạy của Bác. Trước tiên phải đoàn kết trong Đảng - là hạt nhân lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, muốn đoàn kết thì phải dân chủ, bởi chỉ có dân chủ, chân thành thật sự thì mới đoàn kết. Một khi không có sự đoàn kết thì Đảng không thể mạnh và không thể làm tốt sứ mạng đối với dân tộc, đối với Thành phố Hồ Chí Minh…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ cảm ơn các tham luận, ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu. Đặc biệt, các đại biểu đã đưa ra những đề xuất sâu sắc cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ, từ những nội dung phong phú tại Hội thảo, từng địa phương, đơn vị và cán bộ ở từng vị trí công tác sẽ có thêm những giải pháp, góp phần tích cực vào việc tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.../.

Phạm Cường