Phát triển TP HCM thành trung tâm thương mại, năng động. 

 

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố với mục tiêu tổng quát là “xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh và bền vững, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước” mục tiêu cụ thể đến năm 2025; là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước”; đồng thời thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, nhiệm kỳ 2020- 2025, khẳng định vị trí, vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước, phấn đấu vươn lên trong cạnh tranh quốc tế, tập trung huy động mọi yếu tố và nguồn lực quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Theo đại diện Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) TP Hồ Chí Minh cần tận dụng tối đa tiềm lực sẵn có về nguồn chi đầu tư phát triển; bố trí vốn đầu tư các dự án mới để phát triển kinh tế xã hội, tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện cho thành phố chủ động linh hoạt trong việc điều hành ngan sách địa phương, giải quyết các vấn đề tắc nghẽn giao thông, cải tạo môi trường, áp lực lên hệ thống y tế, giáo dục; phân bổ hiệu quả và đẩy nhanh việc triển khai các dự án đầu tư công.

Đối với vấn đề tài chính và ngân sách, kế thừa từ những kết quả đạt được, cũng như để đảm bảo tính linh hoạt, TP Hồ Chí Minh cần chủ động hơn trong việc thực hiện chính sách thu phí, lệ phí, vừa phát huy hiệu quả vai trò công cụ điều tiết vĩ mô, vừa tái phân phối thu nhập xã hội của phí, lệ phí, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố, tạo dư địa tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội.

Về công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, Thành phố cần tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ khai thác dự án, phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất. Đẩy mạnh phân cấp, trách nhiệm trong quản lý quy hoạch; phát huy khả năng tự chủ trong việc giải quyết thủ tục hành chính nâng cao tính khả thi của quy hoạch…

Thành phố ban hành các chính sách về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng các chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư vào thành phố trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhằm đạt các mục tiêu phát triển.

Ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP Hồ Chí Minh.

 

Với hoạt động quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo: Phát triển khoa học công nghệ của Thành phố thực sự trở thành động lực của tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu tại quyết định số 844 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 là “hỗ trợ đượ 800 dự án… đến năm 2025 hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị được tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển trong các khu công nghệ thông tin tập trung và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, với hạt nhân là Khu công nghệ phần mềm Quang Trung, Khu công nghệ cao, thu hút nguồn lực có chất lượng cao cho các hoạt động khoa học và công nghệ./..

Phú Đức