Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ.

 

Từ ngày 1/8/2023, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực. Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố là cú đột phá cho một hình mẫu phát triển mới, mở ra một hình mẫu của cả nước về đổi mới. Để hiện thực hóa Nghị quyết 98,việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng bức thiết.

 Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế số, tăng cường đổi mới sáng tạo, đòi hỏi nhiều hơn và cao hơn các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng xúc cảm xã hội. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển liên quan đến tự động hóa, số hóa, nhu cầu về kỹ năng thay đổi nhanh chóng, một số nghề biến mất, một số nghề khác xuất hiện và những ngành khác thay đổi. Nguồn nhân lực nói chung và nhân lực chất lượng cao cũng phải được chuẩn bị sớm hơn, cập nhật hơn và theo cách tiếp cận thực tế hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học trước khi có Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố. Sau khi Nghị quyết số 54 được ban hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành các Nghị quyết, quyết định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong 12 lĩnh vực

Để có thể phục vụ thực hiện cơ chế, chính sách mới, đăc thù của Thành phố theo Thượng tá, TS Trịnh Xuân Ngọc – Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho rằng: cần phải đẩy mạnh đào tạo nghề. Trong đó cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học đầu đàm, đội ngũ doanh nhân và lao động lành nghề. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, truyền thông và trí tuệ nhân tạo…; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo phổ thông.  Bên cạnh đó việc tích cực hoàn thiện Đề án “quy hoạch di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành và xây dựng quy hoạch các trườn trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố”. Ưu tiên tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển các khu đô thị đại học để phân bổ hợp lý mạng lưới các trường đại học…

Cùng với đó cần phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố thông qua công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ. Bố trí công tác, tạo điều kiện về môi trường làm việc và bố trí công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Cần có cơ chế khuyến khích cán bộ thực hiện đăng ký và giao việc mang tính đột phá, sáng tạo để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực trong công tác

Là địa phương ngoại thành phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, các trung tâm thành phố khoảng 20km, huyện Hóc Môn hiện có tổng số cán bộ, công chức, viên chức của huyện hơn 3.000 người. Giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 huyện đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể để phát triển huyện Hóc Môn, trong đó có phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nhân lực, nhất là nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn đã quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ dự bị diện Huyện ủy và Thành ủy quản lý, phát triển đảng đối với cán bộ trẻ. Hăng năm huyện phối hợp cùng với hệ thống các trường, Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức các lớp trung cấp chính trị-hành chính, trung cấp xây dựng; tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ngắn hạn, dài hạn từ chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ và Đề án 165… ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bố trí và đã bổ sung thay thế được 65 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi vào công tác tại huyện, xã, thị trấn…

Song song với đó, Huyện cũng khuyến khích cán bộ thực hiện đăng ký và giao việc mang tính đột phá, sáng tạo để cán bộ, công chức, viên chức khẳng định được tính tiên phong , gương mẫu, phát huy năng lực trong công tác, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tạo môi trường và động lực để cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo được lòng tin với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Huyện ủy Hóc Môn cho rằng, Thành phố muốn phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về mặt kinh tế- văn hóa -xã hội và quốc phòng, an ninh thì cần có những cơ chế, chính sách vượt trội. Trong đó đặc biệt ưu tin các chương trình thu hút, trọng dụng cá nhân có năng lực giỏi của Thành phố, phải có đầy đủ các nội dung từ phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đến sử dụng một cách hợp lý. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, cùng đưa ra ý tưởng và phối hợp thực hiện ý tưởng trong khu vực công để cán bộ, công chức phát huy điểm mạnh, sẵn sàng cống hiến và không bị gò bó trong “khuôn khổ cứng nhắc” của công việc./..

 

Tường Vy