Ở Việt Nam, việc thực hành liệu pháp âm nhạc chưa thực sự phổ biến trong các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần. Cuốn sách do PGS.TS.BS. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thọ, một trong những người đầu tiên ứng dụng liệu pháp âm nhạc vào thực hành điều trị tâm thần ở Việt Nam nghiên cứu và biên soạn.

Ông không chỉ là thầy thuốc, bác sỹ chuyên khoa tâm thần, mà còn là một nhạc sỹ, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Trong nhiều năm trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, ông không chỉ tổ chức thực hiện, mà còn xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật về liệu pháp âm nhạc dành cho các đối tượng bệnh nhân tâm thần.

Tất cả những kiến thức về lý luận cũng như thực hành và nhất là những thành công trong hoạt động liệu pháp âm nhạc đã được PGS.TS.BS. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thọ chia sẻ trong cuốn sách chuyên khảo này.

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi giao lưu giữa khán giả với PGS.TS.BS. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thọ:

 

 

 
 

Khán giả tại buổi ra mắt sách 

 

PGS.TS.BS. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thọ giao lưu cùng khán giả.
 

 

 
 

 
 

 

 

Sách của PGS.TS.BS. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thọ.

 

 

 

PV