Hội Nông dân xã Tân Thanh Tây thực hiện công trình nạo vét, khai thông dòng chảy kênh bộ đội tại ấp 2.

Với nhận thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác Hội và phong trào nông dân của huyện. Hội nông dân Huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực sát với thực tiễn tại địa phương tạo ra nhiều sự chuyển biến tích cực về nhận thức qua đó chuyển hóa thành hành động bằng những phần việc cụ thể trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Củ Chi là huyện ngoại thành, nằm về hướng Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên 43.477,18 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 31.441 ha với tổng hộ sản xuất nông nghiệp khoảng 13.649 hộ. Hội Nông dân huyện Củ Chi với cơ cấu tổ chức có 21 cơ sở Hội Nông dân xã và thị trấn; 177 Chi hội ấp, khu phố trực thuộc 21 xã, thị trấn, với 21.106 hội viên đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội; trong đó có 1.611 hội viên là đảng viên.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được chú trọng. Các cấp hội nông dân trong huyện nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Thành phố, của Huyện ủy, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của Hội, bám sát thực tiễn đang diễn ra để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của các cấp Hội; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước …Trong đó, hình thức triển khai đã được đổi mới đa dạng từ trực quan sinh động, đến tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến đặc biệt là phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, bảng tin điện tử, kỷ yếu điện tử, trang Fanpage của Hội và 21 cơ sở Hội với mô hình “Mỗi ngày chia sẻ một tin tốt, mỗi tuần chia sẻ một việc làm hay” để đăng tải thông tin, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay trong công tác Hội và các phong trào.

Song song đó, các cấp Hội còn thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, về nguồn, đến các địa chỉ đỏ, chương trình “Bữa cơm nghĩa tình”, chương trình “ Nghĩa tình nông dân”. Thực hiện xây dựng các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp kết hợp gắn bảng tiểu sử tên Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ ….. đã khơi dậy trong cán bộ, hội viên, nông dân lòng yêu nước, ý thức hướng về cội nguồn, tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Hội Nông dân Huyện đã tổ chức triển khai đợt sinh hoạt về thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của hội viên nông dân chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc liên quan đến nông dân… góp phần ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nông dân về đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

Tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện đăng ký các chuyên đề hàng năm, đăng ký Sổ tay học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng “Mẫu người nông dân mới TP Hồ Chí Minh” đơn vị Hội Nông dân xã An Nhơn Tây được chọn làm thí điểm thực hiện đăng ký sổ tay với số lượng 780 quyển; các cơ sở Hội duy trì mô hình sổ tay học tập làm theo Bác. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền triển khai thực hiện tốt các mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác như Chia sẻ yêu thương; Trao cây giống, trao niềm tin; Nâng bước em đến trường; tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp; mô hình Cánh đồng Xanh; mô hình tiếp sức đến trường, mô hình trao con giống nghĩa tình … tạo sự chuyển biến về nhận thức chuyển hóa thành hành động tạo sức lan tỏa trong cộng đồng trong thời gian qua.

Xây dựng tổ chức Hội phải thật sự vững mạnh từ cơ sở

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là một nhiệm vụ cốt lỗi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội trên địa bàn huyện Củ Chi,với nhận thức xây dựng tổ chức Hội phải thật sự vững mạnh từ cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về“Đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”. Thông qua tuyên truyền, nhiều hội viên là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nhận thức đúng đắn về sự phối hợp, liên kết nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với khi thực hiện riêng lẻ. Tùy vào đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chọn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp gắn với xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Rà soát nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chưa là hội viên để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường chỉ đạo đối với những địa bàn có làng nghề truyền thống, có ngành nghề sản xuất, kinh doanh lớn, sống tập trung tham gia tổ chức Hội, xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Nhân rộng các mô hình chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã xây dựng mới 19 Chi, 130 tổ, 26 hội nghề nghiệp. Đến nay,trên địa bàn huyện có 114 chi, 191 tổ Hội nghề nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên”, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo cơ sở rà soát lại tình hình hội viên. Từ đó Hội Nông dân Huyện đã đề ra nhiều mô hình giải pháp mới nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và hạn chế tối đa tỷ lệ giảm hội viên nông dân như: Mô hình 01 hội viên vận động 1 nông dân vào tổ chức Hội; mô hình “3 nắm, 3 biết, 3 làm”; mô hình 01 hội viên giới thiệu 01 nông dân vào Hội, đồng thời quản lý 02 hội viên; mô hình sinh hoạt Chi hội xoay vòng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội chủ động tổ chức sinh hoạt cho hội viên nông dân theo hướng “liên gia kế cận” để truyền đạt thông tin nhanh nhất đến hội viên, vừa đảm bảo số lượng hội viên sinh hoạt, vừa đảm bảo nội dung sinh hoạt trong quý theo quy định.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng, cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện.Thông các phong trào của Hội đã phát hiện những nhân tố mới, hội viên nông dân tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất để giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp,trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 283 hội viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp đảng 142 đồng chí, đạt tỷ lệ 125 % so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời kỳ mới giai đoạn 2019 – 2023”. Công tác giới thiệu, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã cử 16 cán bộ Hội tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thời gian 01 tháng do Trung ương Hội tổ chức. Hàng năm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho hàng nghìn cán bộ nông dân ở cơ sở. Ngoài ra, huyện Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng cán bộ Hội cơ sở và Chi hội, hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác và trẻ hóa lực lượng cán bộ. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên dương cấp huyện và Thành phố

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Nông dân Thành phố, Thường trực Huyện ủy Củ Chi trong thời gian qua Hội nông dân huyện đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện từ đó đã góp phần tác động mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền giúp chuyển tải nhanh kịp thời và hiệu quả hơn so với cách tuyên truyền trước đây bằng văn bản.

Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua chất lượng nội dung tuyên truyền ngày một nâng lên thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội, từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay, chủ động, sáng tạo xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên dương cấp huyện và Thành phố. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên, nông dân

Công tác tổ chức triển khai thực hiện tốt 03 Nghị quyết của Trung ương Hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều mô hình giải pháp mang lại hiệu quả trong công tác thu hút, tập hợp hội viên nông dân. Công tác xây dưng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm, chú trọng; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn được ban hành kịp thời.

Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng, có sự đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội gắn với đời sống, sản xuất của hội viên nông dân.

Tuy có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với phát triển xây dựng tổ chức Hội vững mạnh song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới:

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên, nông dân đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Nguyên nhân do một số cán bộ, hội viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền ở một số cơ sở Hội còn hạn chế ảnh hưởng phần nào đến công tác tuyên truyền. Công tác quản lý cập nhật thông tin hội viên trên trang tính còn hạn chế do ở một số cơ sở Hội quản lý cập nhật thiếu thông tin hội viên nên ảnh hưởng đến việc cập nhật vào trang tính còn chậm.

Từ thực tiễn trên, Hội cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản để tăng cường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cách mạng cho cán bộ, hội viên nông dân đó là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước; tăng cường việc tuyên truyền trên mạng xã hội; tham gia đấu tranh phản bác, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Tham mưu, đề xuất cho cấp ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân ngay từ cơ sở.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, trong sáng, gương mẫu, có uy tín cao; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có kỹ năng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

CM