Các khối đội ngũ diễu hành qua lễ đài (Ảnh: thanhuyhtphcm.vn)

 

Hội thi có 11 nội dung thi cho 16 xã - thị trấn và 3 nội dung thể thao Olympic, đối với lực lượng Tự vệ của các cơ quan, tổ chức gồm 3 nội dung.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đào Gia Vượng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị trước, trong và sau hội thao, kịp thời khắc phục những mặt thiếu, mặt yếu nhằm thực hiện đúng kế hoạch hội thao, đặc biệt phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ phụ trách từng khối, từng bộ môn, từng đơn vị trong tham gia hội thao. Mọi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các vận động viên trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đem hết khả năng, lòng nhiệt huyết để thi đua tranh tài trong từng bộ môn trên cơ sở công bằng, khách quan.

Hội thao là dịp để lãnh đạo huyện, xã - thị trấn, các cơ quan, tổ chức rút ra những bài học, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng và tổ chức huấn luyện của địa phương, đơn vị mình, đồng thời tuyển chọn những tập thể, những cá nhân đạt thành tích cao, thành lập đội tuyển cấp huyện tổ chức tập luyện nâng cao, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tham gia Hội thao quốc phòng Thể dục thể thao lực lượng vũ trang Thành phố

Sau Lễ khai mạc, gần 700 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ xã - thị trấn, cơ quan - tổ chức - nhà trường - doanh nghiệp phân thành 20 khối đội ngũ diễu hành qua Lễ đài biểu thị tình đoàn kết, sức mạnh của lực lượng vũ trang huyện./..

Tường Vy