Sáng ngày 18/9, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. 

leftcenterrightdel
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh được công nhận đạt chuẩn không chỉ nằm ở các tiêu chí về số lượng mà còn thấy được bản sắc của một trường chính trị địa phương. Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ có khác so với các trường chính trị là được giao thêm nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học. Trong tương lai, Học viện Cán bộ Thành phố sẽ luôn thể hiện được tính đồng bộ, đoàn kết và tập trung xây dựng, thực hiện, triển khai chức năng, nhiệm vụ theo hướng từng bước khẳng định sâu sắc hơn bản sắc trường Đảng, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn về chuyên môn đối với các trung tâm bồi dưỡng chính trị, chuyển hướng và đẩy mạnh đào tạo đại học và sau đại học các ngành lý luận chính trị để đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trước mắt và lâu dài. 

Trước đó, vào chiều ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng thẩm định Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong hồ sơ, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã đồng ý đề nghị công nhận Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Theo đó, Học viện đạt tất cả 55/55 tiêu chí về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và văn hóa trường đảng, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội.

leftcenterrightdel
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt cho lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh. Đồng chí cho rằng, được công nhận chuẩn mức 1 là bước phát triển quan trọng, là nền tảng để Học viện cán bộ Thành phố phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Trường tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố và khu vực. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Trường rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, sớm tham mưu Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành đề án xây dựng chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng các lớp đào tạo tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Thành phố; đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Tôi tin rằng, Học viện cán bộ Thành phố sẽ làm một trong những trường đầu tiên hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong năm 2025”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện, sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 2 để Học viện có sơ sở thực hiện. Đồng thời, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị đối với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển Học viện cán bộ Thành phố theo hướng đào tạo chuyên sâu các ngành khoa lý luận chính trị để xây dựng Học viện cán bộ Thành phố trở thành trung tâm đào tạo các chuyên ngành lý luận chính trị trình độ đại học, sau đại học có uy tín, chất lượng; cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm nòng cốt cho các cơ quan, ban, ngành của Thành phố nói riêng và các tỉnh, thành khu vực miền Nam nói chung.

Cũng tại buổi lễ, từ sự thành công trong xây dựng trường chính trị chuẩn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, để xây dựng trường chính trị chuẩn cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ, của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và hơn nữa là của người đứng đầu.

Thứ hai, là sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và cách làm có kế hoạch, khoa học và có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động từ sớm, từ xa, chú trọng về chất lượng.

Thứ ba, có sự phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan có liên quan.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương những thành tích của Học viện Cán bộ Thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, đó là sự nỗ lực đáng trân trọng của cả tập thể. Dù tên gọi là Học viện Cán bộ nhưng đây là một trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, có bản sắc và có Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu của Thành phố. Học viện cần tiếp tục quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại; xây dựng bầu không khí học thuật dân chủ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy vai trò tiếng nói của đội ngũ viên chức, giảng viên, qua đó truyền cảm hứng cho nghiên cứu lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, việc xây dựng và phát triển Học viện cán bộ Thành phố ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa, tạo điều kiện để Học viện Cán bộ hoàn thành sứ mệnh của mình./..


V.Lê