Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Danh sách người ứng cử là đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử đại biểu 2 cấp đối với đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các ý kiến cử tri mong muốn đồng chí Tô Thị Bích Châu nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND TP sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp  pháp chính đáng của người dân.

Cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Tô Thị Bích Châu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu bày tỏ trân trọng sự tín nhiệm của cử tri. Nếu được tín nhiệm và trúng cử, sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến cử tri và ý chí của cử tri tới diễn đàn Quốc hội và HĐND TP. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Hội nghị tiến hành biểu quyết với kết quả 80/80 cử tri tham dự hội nghị đã giới thiệu đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026./..

Tân Lê