Nông dân TP Hồ Chí Minh sản xuất rau an toàn. (Ảnh: Thành Trí)

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước giao cho Nông dân TP Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, Nông dân TP Hồ Chí Minh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; giữ vững phẩm chất chính trị, kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức. Các cấp Hội đã gương mẫu thực hiện và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, 5 năm qua, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tham gia góp ý hoàn chỉnh Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02/7/2021 về quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức 253 cuộc lấy ý kiến của 23.531 lượt cán bộ, hội viên góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); phối hợp đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Hội Nông dân 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức 2.339 buổi tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 100% cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, hội viên nông dân Thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết .

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp thực hiện và tham mưu cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ Hội Nông dân các cấp, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua công tác Hội và phong trào nông dân đã bồi dưỡng, giới thiệu 822 hội viên ưu tú  cho Đảng và có 316 hội viên ưu tú được kết nạp đảng , nâng tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Hội hiện nay là 3.799 đảng viên.

Chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện hàng năm đạt kết quả tốt; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực có liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn, được cấp ủy phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp các cấp Hội tổ chức thực hiện, trong đó Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát  theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, ban hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát và thường xuyên theo dõi kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

Hội Nông dân các cấp tích cực tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân góp ý xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi); phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phản biện dự thảo các chủ trương, nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân; kịp thời kiến nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn vào danh sách cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; phát huy lực lượng chính trị nòng cốt, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội trong việc tuyên truyền và tham gia phản bác các nguồn thông tin sai lệch, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, hội viên và nông dân trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò Tổ phó Thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn nhân sự, phân bổ kinh phí và triển khai hoạt động của Tổ công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  trên địa bàn Thành phố; xây dựng mô hình điểm cấp Thành phố về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và triển khai nhân rộng; cử cán bộ Hội cơ sở tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tỷ lệ đơn thư, vụ việc được các cấp Hội hòa giải thành công ngày càng cao.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội được các cấp Hội tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó đã tham mưu tổ chức 319 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với 13.559 lượt cán bộ, hội viên nông dân đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân, đặc biệt là các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình và kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tham mưu, giới thiệu, hiệp thương nhân sự 59 cán bộ chủ chốt của Hội trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 132/232 cán bộ, hội viên nông dân trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; định kỳ tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện tốt công tác vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân là người dân tộc, tôn giáo  trên địa bàn Thành phố chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh với Bộ đội Biên phòng Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, các đơn vị quân sự, công an tại Thành phố Thủ Đức, các huyện, quận, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình Phước; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tuyên truyền số Tổng đài tư vấn miễn phí, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực 1800.1768 của Hội Nông dân Việt Nam . Vận động thành lập được 358 mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự, cung cấp thông tin giúp ngăn ngừa được 375 vụ vi phạm pháp luật; phát huy hiệu quả hoạt động của 83 Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông tham gia điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, vận động kinh phí sửa chữa, bê tông hóa các tuyến hẻm, xóa “ổ gà”, lắp đặt camera an ninh, đèn điện năng lượng mặt trời trên các tuyến đường nông thôn nhằm đảm bảo an toàn trong lưu thông cho người dân; phối hợp cảm hóa, giáo dục thành công 702/978 đối tượng; thường xuyên rà soát, củng cố lực lượng chính trị nòng cốt của các đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên sẵn sàng tham gia ứng trực, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Hội quan tâm chăm lo  thường xuyên cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Thành phố; tham gia đóng góp kinh phí thực hiện các chương trình của Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” với tổng kinh phí 2,93 tỷ đồng. Vận động 1.284 thanh niên là con cán bộ, hội viên nông dân tham gia nghĩa vụ quân sự đạt kế hoạch chỉ tiêu giao quân; thăm hỏi, tặng 1.744 phần quà động viên cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn thi hành nghĩa vụ quân sự; hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm ổn định cho thanh niên xuất ngũ .

Thông qua hội nghị thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước định kỳ hàng quý, Hội truyền tải thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, hội viên nông dân; đăng 1.048 tin, bài tuyên truyền trên trang tin điện tử, các trang mạng xã hội (facebook, zalo) của Hội các cấp; ký kết chương trình liên tịch phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân, xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng các chương trình, đề án  trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài nước  và đón tiếp, hướng dẫn 29 đoàn cán bộ, nông dân các tỉnh  đến tham quan, học tập tại TP Hồ Chí Minh. Cử 157 cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ; tổ chức chương trình tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh./.

 

CM