Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: CM)

Sáng 28/11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết, biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ khu vực phía Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương.

Cùng dự các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí là Trưởng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy: Vĩnh Phúc, Long An, Khánh Hòa; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị tham mưu lĩnh vực công tác biên tập, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: CM)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trải qua gần 35 năm hoạt động, các bản tin chi bộ của Trung ương và địa phương đã khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực đối với các chi bộ và đảng viên ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, quan điểm về những vấn đề thời sự chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; góp phần đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.

“Cùng với đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo, tác động không nhỏ tới tư tưởng, tâm trạng xã hội; đặt ra những yêu cầu phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có việc đổi mới, nâng cao chất lượng các bản tin, tài liệu và phương pháp tuyên truyền.”- đồng chí Phan Xuân Thủy phân tích.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh trình bàychuyên đề “Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ”. (Ảnh: CM)

Để nâng cao chất lượng bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tham gia đầy đủ, phát huy tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với báo cáo viên và đồng nghiệp để nắm sâu những vấn đề đặt ra. Gắn những nội dung được tiếp thu qua các chuyên đề với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện biên soạn, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin khác của các cấp ủy đảng để làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Tổ chức hội nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh và đồng chí Vũ Trọng Hà trình bày 2 chuyên đề gồm: “Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ”; “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là những vấn đề cơ bản, quan trọng, gắn với thực tiễn công tác biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hiện nay.

leftcenterrightdel
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CM)

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết cho đối với công tác viết, biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ. Từ đó, nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ biên tập trong lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận cũng như trên lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch./.

CM