Chương trình  nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các bạn trẻ ở Việt Nam, qua đó thu hút các dự án tiềm năng và hình thành cộng đồng các nhà phát triển AI trẻ có năng lực chuyên môn cao. Cung cấp các hoạt động hỗ trợ và kết nối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các start-up ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thương mại điện tử phát triển.

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm với sự đồng hành từ nhiều tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp... có chuyên môn về lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình giải pháp ứng dụng AI trong thương mại điện tử được tổ chức hàng năm
với sự đồng hành từ nhiều tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp. (Ảnh: BTC)

 

Đối tượng tham gia là các start-up đang xây dựng doanh nghiệp sử dụng AI hoặc giải quyết một vấn đề trong hệ sinh thái AI; dự án AI đang ở giai đoạn ý tưởng; các giải pháp, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử… Chương trình sẽ cung cấp các hoạt động hỗ trợ và kết nối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các start-up ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thương mại điện tử phát triển. 

Chương trình chú trọng đến hoạt động huấn luyện (coaching), cố vấn (mentoring) dựa trên xu hướng phát triển thực tế tại các doanh nghiệp lớn, kết nối nhu cầu thực tế từ các doanh nghiệp với các start-up công nghệ theo mô hình “Open Innovation”. Điều này góp phần định hướng, thúc đẩy và đem lại hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng các nhà phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ AI.

Chương trình chia thành 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là 8 tuần huấn luyện và cố vấn về cách thức chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng mô hình mẫu cũng như tư vấn về tính khả thi trong thương mại của giải pháp với sự đồng hành của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp lớn, công ty công nghệ trong lĩnh vực. Giai đoạn 2 sẽ đưa vào ươm tạo 5-7 dự án trong vòng từ 1-3 năm để kết nối và hỗ trợ thêm các nguồn lực chuyên sâu cho dự án. 

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của các dự án trong thời gian từ nay đến  đến tháng 12/2021 và lựa chọn 5 - 7 dự án kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội. Cuối tháng 12/2021, chương trình sẽ bước vào giai đoạn ươm tạo./.

Hòa An