leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại buổi làm việc. (Ảnh: Việt Dũng).
Chiều 12/12, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (gọi tắt Ban Chỉ đạo Trung ương) làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện nghị quyết này. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát chủ trì.

Tham gia đoàn khảo sát còn có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tổng kết Nghị quyết 23.

Một trong những nội dung rất quan trọng đó là Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với các địa phương, các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị để tìm hiểu, quán triệt nội dung thực hiện Nghị quyết 23 những vấn đề đạt được, hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay cần phải nghiên cứu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có thực tiễn sôi động, nhiều kinh nghiệm. Đồng chí cho biết, tại buổi làm việc hôm nay, đoàn khảo sát lắng nghe, tìm hiểu, tiếp thu và gợi ý thêm một số vấn đề để TP Hồ Chí Minh cùng góp sức, cho ý kiến trong việc tổng kết nghị quyết và chuẩn bị ban hành nghị quyết mới tới đây.

leftcenterrightdel
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã báo cáo tóm tắt những kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại Thành phố. Một trong những kết quả nổi bật là qua 20 năm, các phong trào thi đua đã không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả và lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, tạo thành sức mạnh tổng hợp của các phong trào hành động cách mạng, giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí, góp phần xây dựng TP có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, báo cáo cũng đã chỉ rõ những bài học kinh nghiệm, trong đó, xác định rõ xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong hệ thống chính trị và Nhân dân; xây dựng vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Một bài học kinh nghiệm khác đó là, thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, phải nắm chắc các quan điểm, chủ trương để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích với Nhân dân.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc tập hợp rộng rãi các giới, các ngành, cá nhân tiêu biểu và nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện tối đa để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý tích cực vào quản lý Nhà nước, quản lý xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…/..

V.Lê