Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bộ với chỉnh trang đô thị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiến tới xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, “an toàn - văn minh - phát triển”, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của TP”.

Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra

Trình bày báo cáo trước Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quận 1 đã cơ bản hoàn thành 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI. Qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, xứng đáng với vị trí trung tâm TP.

Giai đoạn 2016-2019, tình hình kinh tế trên địa bàn quận 1 ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,98%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ năm 2016 đến cuối tháng 6/2020 đạt 68.818 tỷ đồng, ước đến cuối năm 2020 là 76.754,67 tỷ đồng, đạt 102,87% so dự toán (74.610 tỷ đồng), tăng bình quân 15,83%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra.

Tình hình kinh tế trên địa bàn vẫn giữ sự ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,98%/năm. Cơ cấu ngành kinh tế chính của Quận là thương mại - dịch vụ, chiếm tỷ trọng 78,17% trong tổng giá trị sản xuất và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 là 17,66%/năm; riêng năm 2020, tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, ước tính khu vực thương mại - dịch vụ chỉ tăng 5% so với năm 2019.

Trên địa bàn hiện có 20.178 doanh nghiệp và 17.808 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, những con số này không ngừng tăng lên, thu hút nhiều lao động đến làm việc.

Quận 1 chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Cụ thể, năm 2016, số vụ xây dựng không phép tăng 30%, sai phép tăng 74% so với năm 2015. Nhưng đến những năm sau, số vụ vi phạm liên tục giảm. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2020, xây dựng không phép giảm hơn 66%, sai phép giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác cải cách hành chính, Quận đã chú trọng thực hiện đồng bộ, các thủ tục hành chính ngày càng được chuẩn hóa, rút ngắn về thời gian, giảm bớt quy trình, 100% các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Các mặt văn hóa, xã hội, giáo dục y tế, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đến cuối năm 2018, Quận 1 đã hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016-2020, trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quận 1 đã thực hiện vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ (kết nạp được 1.020/1.000 đảng viên). Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đảng cũng đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, dù có những chỉ tiêu khó như 70% doanh nghiệp có trên 500 lao động có tổ chức đảng, quận 1 cũng đã thực hiện tốt và đạt 73%.

Quận 1 xứng đáng là quận trung tâm, giữ vững vị trí số 1 của TP Hồ Chí Minh


Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho Đại hội. (Ảnh: Lê Thoa)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quận 1 đạt được. Đồng thời nhấn mạnh có được kết quả trên là nhờ Đảng bộ quận luôn coi trọng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm xây dựng, phát huy đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đúng quy chế làm việc. Đây là nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của Quận những năm tới, góp phần vào kết quả chung của TP.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, Quận 1 cần phát huy 3 động lực phát triển, gồm kinh tế, văn hóa và chính trị. Văn hóa người Việt Nam với giá trị gốc rễ là yêu nước, đoàn kết, sáng tạo và coi trọng gia đình như một điểm tựa, cội nguồn sức mạnh giúp vượt qua khó khăn thử thách. Đồng chí hoan nghênh Quận 1 có chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc trong nhiệm kỳ tới.

Về phát triển hạ tầng, cơ cấu lại các chung cư, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Quận 1 cần đẩy mạnh hợp tác với các quận, các TP khác trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm và phối hợp nguồn lực. Đây là bài học mà TP đã nhận thức rõ hơn, làm quyết liệt hơn trong khoảng 2 năm gần đây.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Quận đã triển khai đề án Đô thị thông minh, tạo môi trường xanh và sạch, phát triển y tế thông minh, giáo dục thông minh đều nhằm chăm lo cho dân được triệt để hơn. Thời gian tới, Quận 1 cần phối hợp với các đơn vị của TP để tất cả bệnh viện trên địa bàn quận là bệnh viện thông minh, triển khai quản lý chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn bằng y tế thông minh. Cùng với đó trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị cũng rất quan trọng để quận phát triển an toàn, văn minh, phát triển, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, Đảng bộ Quận 1 nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để quận tiếp tục phát triển, xứng đáng là quận trung tâm, giữ vững vị trí số 1 của TP Hồ Chí Minh, TP mang tên Bác.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/7./.

CM